ИНКАСАТОР СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ

ПЛЕВЕН

Вива Кредит е сред лидерите на пазара в небанковия финансов сектор в България. Компанията подкрепя клиентите си, като им осигурява финансови решения за всяка ситуация и възможности да реализират своите планове и мечти.

Повече от 6 години, Вива Кредит оперира на българския пазар, като част от Management Financial Group (MFG) - най-големия български холдинг в сферата на небанковите финансови услуги в Централна и Източна Европа, обхващащ богато портфолио от успешни бизнес модели в областта на потребителските кредити, финансиране на малкия бизнес, кредитни карти, дигитален бизнес и други алтернативни финансови модели.


Какво следва да притежавате?

 •     Минимум средно образование;
 •     Добра компютърна грамотност;
 •     Комуникативни умения, инициативност и коректност;
 •     Умения за водене на ефективни преговори и работа с клиенти;
 •     Стресова устойчивост и умение за самоконтрол;
 •     Опитът и добрата ориентация при шофиране са голямо предимство, но не и задължителни.

Какви ще бъдат Вашите отговорности?

 •     Осъществяване личен контакт с клиенти на фирмата, изпаднали в забава при погасяване на кредитните си вноски;
 •     Информиране на клиентите за задълженията им, последиците от неплащане, и договаряне на начини (извънсъдебни споразумения) за погасяването им;
 •     Проследяване на спазването на установените договорености между фирмата и посетените длъжници;
 •     Предоставяне на справки/доклади за извършената дейност на седмична база;
 •     Работа в съответствие с установените от компанията нормативни разпоредби, законите на РБ и зачитане правата на хората.

 
Какво ще Ви предложим ние?

 •     Трудов договор с възможност за бонус система, спрямо лично постигнатите резултати;
 •     Осигурителни вноски върху реалното възнаграждение;
 •     Подкрепа и съдействие от прекия ръководител и всички отдели, с които взаимодействате;
 •     Гъвкаво работно време с възможност сами да организирате работните си ангажименти;
 •     Служебен телефон;
 •     Допълнителни социални придобивки, вкл. допълнително здравно осигуряване.

Гарантираме конфиденциалност на всички кандидатури по смисъла на ЗЗЛД. Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

Кандидатствай сега!

Краен срок за кандидатстване: Feb 27, 2021
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.