ОФИС АСИСТЕНТ

СОФИЯ
Вива Кредит е сред лидерите на пазара в небанковия финансов сектор в България. Компанията подкрепя клиентите си, като им осигурява финансови решения за всяка ситуация и възможности да реализират своите планове и мечти.

Повече от 6 години, Вива Кредит оперира на българския пазар, като част от Management Financial Group (MFG) - най-големия български холдинг в сферата на небанковите финансови услуги в Централна и Източна Европа, обхващащ богато портфолио от успешни бизнес модели в областта на потребителските кредити, финансиране на малкия бизнес, кредитни карти, дигитален бизнес и други алтернативни финансови модели.

Роля:
• Организира и координира административната работа в дружеството;
• Организира процеса по администриране на застрахователни продукти;
• Организира процеса по администриране на всички продукти в дружеството;
• Контактува с всички вътрешни звена на дружеството;
• Работи с входяща поща и телефонни обаждания;
• Води кореспонденция;
• Подготвя срещи и мероприятия на мениджмънта и предоставя организационна помощ;
• Изготвя справки, подпомагащи дейността на екипа.

Изисквания към Вас:
• Средно образование;
• Опит на подобна позиция- ще бъде предимство;
• Умения за водене на бизнес кореспонденция;
• Добро владеене на MS Outlook, MS Word и MS Excel, Internet;
• Отлични комуникативни и организационни умения.

Ние предлагаме:
• Трудов договор;
• Осигурителни вноски върху реалното възнаграждение;
• Въвеждащо фирмено обучение и периодични вътрешнофирмени такива;
• Работа в приятна и професионална среда;
• Допълнителни социални придобивки:
• Допълнително здравно осигуряване.

Ако това предложение представлява интерес за Вас, изпратете ни автобиография с актуална снимка.

Гарантираме конфиденциалност на всички кандидатури по смисъла на ЗЗЛД. Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

Кандидатствай сега!

Краен срок за кандидатстване: Jun 30, 2019
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.