• Плевен, ул. Данаил Попов 14
  • Плевен, ул. Мусала 18 (зад Полицията)