УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОК

Ако ползваш продукта ВИВАКРЕДИТ СЕГА, но си затруднен и нямаш възможност да върнеш кредита си, можеш да платиш само лихва (и неустойка, ако не си предоставил обезпечение) на падежната дата, а връщането на главницата да забавиш с още един период (14 или 30 дни).

За да рефинансираш кредита си, е необходимо да заявиш изричното си желание чрез искане. Това може да направиш на място във всички наши офиси или на националния ни телефон 0700 45 245 (без допълнително таксуване).

След одобрение срокът на твоя договор за бърз кредит ще бъде удължен с още един период. На следващата падежна дата ще дължиш главница, лихва за новия период и такса за предоговаряне, посочени в индивидуалния ти договор за кредит. 

Необходимо е първо да извършим оценка, преди да одобрим удължаването на твоя кредит.