Често Задавани Въпроси

ВИВА ИНКРЕДО

В срок до 3 календарни дни, след усвояване на кредита, е необходимо да осигуриш поръчител или да представиш банкова гаранция.

Необходимо е да имаш навършени 21 години, доказан доход и валидна лична карта.

За ВИВА ИНКРЕДО можеш да кандидатстваш на място в офис на Вива Кредит.

Не. За ВИВА ИНКРЕДО кандидатстваш напълно безплатно.

До 1 работен час след като си кандидатствал за кредит и си предоставил всички необходими документи, ще получиш становище.

Не. За ВИВА ИНКРЕДО кандидатстваш напълно безплатно.

-    Нетния размер на осигурителния им доход да е в размер над 1000 лв.
-    Да работят на безсрочен трудов договор.
-    Да не са заематели или поръчители по друг договор за паричен заем, сключен с Вива кредит.
-    Да нямат неплатени осигуровки за последните две години.
-    Да нямат задължения към други банкови и финансови институции или ако имат - кредитната им история в ЦКР към БНБ една година назад да е с максимално просрочие 0-30 дни.

- Поръчителите трябва да посетят наш офис и да се запознаят с Информационните си права в качеството им на субекти на личните данни.
- Да представят служебна бележка от работодател за изплатени суми в последните 6 месеца.
- Да подпишат договор за поръчителство при одобрение.

Банковата гаранция е необходимо да е издадена след усвояване на паричния заем. Тя следва да е в размер на цялото задължение по договора за паричен заем и да е валидна 30 дни след падежа за плащане на усвоената сума по договора. Образец на банкова гаранция можеш да изтеглиш от тук. Банковата гаранция се изпраща в срок до 3 дни в оригинал на адреса за кореспонденция - гр. София 1324, ж.к Люлин 7, бул. Джавахарлал Неру №28, бл. АТЦ "Силвър център", ет. 2, офис 73 Г.

Ако до 3 календарни дни след датата на усвояване на кредита не осигуриш двама поръчители или банкова гаранция ще дължиш неустойка за неизпълнение на задълженията по договора. Размерът на неустойката е посочен в договора ти за кредит, като тя е дължима разсрочено на датите на плащане на погасителните вноски.

Парите можеш да получиш в офис на Вива Кредит.
 

Ние ще ти изплатим парите веднага след като бъдеш одобрен за кредит.

Да, можеш да рефинансираш ВИВА ИНКРЕДО. Необходимо е да заявиш желанието си за рефинанс, като отправиш искане в офис на Вива Кредит или националния ни телефон 0700 45 245 (без допълнително таксуване).

- В офис на Вива Кредит

- По банков път, по следната банкова сметка: УниКредит Булбанк, IBAN:BG46UNCR70001520684441; BIC:UNCRBGSF

- На каса на Изи Пей (Easy Pay)

- На каса на Фаст Пей (Fast Pay)

За заемна сума в размер на 3 000 лв. със срок на погасяване – 1 година, платим на 12 месечни вноски от по 307,41 лв., общо дължимата сума* е в размер на 3688,92 лв. Годишен лихвен процент 40%, Годишен процент на разходите 49,02%. *Общо дължимата сума е такава, в случай на коректно изпълнение на всички задължения по договора за паричен заем.

Ако имаш въпрос, който не виждаш, свържи се с нас

phone logo 0700 45 245 (без допълнително таксуване)