Не. С ВИВАКРЕДИТ ОПТИМА сам определяш за какво ще ползваш парите.

Да имаш навършени 18 г., валидна лична карта, регулярни доходи и документ за собственост на недвижим имот, който да ипотекираш. Имотът e желателно да е в големите градове на България – София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе и т.н.

За ВИВАКРЕДИТ ОПТИМА можеш да кандидатстваш на телефон 0700 45 245 (без допълнително таксуване), всички офиси на Вива Кредит или тези на нашите партньори или да подадеш своята заявка тук.

До 24 часа след като си кандидатствал за кредит ще получиш предварително становище.

Парите ще получиш по твоята банкова сметка до 3 дни след учредяване и вписване на първа по ред договорна ипотека в полза на Вива Кредит ООД.

Да, изисква се обезпечение с недвижим имот. Имотът е добре да е в големите градове на България – София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе и т.н. Заемателят се задължава в срок до 20 дни, считано от датата на получаване на заемната сума, да предостави на Заемодателя обезпечение – трето физическо лице солидарен длъжник, което да отговаря на описаните в договора за заем изисквания.

Да. Имотът ще продължи да бъде твоя собственост и след учредяването на ипотека в полза на Вива кредит ООД.“

Да, има значение. Заемател по договора за кредит може да бъде само физическо лице, а собственик на имота може да бъде и юридическо лице, което ще бъде ипотекарен длъжник по ипотеката.

Да. За разглеждане на „Предложение за сключване на договор за паричен заем” се дължи такса в размер на 10 лв. + 2,7% от сумата, за която сте одобрени.

Подписват се Европейски стандартизиран информационен формуляр по чл.6, ал.2, т.3 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители, Предложение за паричен заем (ППЗ), Тарифа за таксите, използвана от „Вива Кредит“ ООД, Обща информация за предлагания продукт, Информационни права на субектите на лични данни, Договор за кредит „Вивакредит Оптима“, Нотариален акт за учредяване на договорна ипотека в полза на „Вива Кредит“ ООД, като имотът остава твоя собственост, Погасителен план към Договора за кредит.

Вноските по Вашия кредит може да внасяте:
- В брой в офисите на Вива Кредит в цялата страна, на каса на Изи Пей (Easy Pay) или в офисите на нашите партньори
- По банков път, по следната банкова сметка: УниКредит Булбанк, IBAN:BG46UNCR70001520684441; BIC:UNCRBGSF

Ще Ви бъде начислена неустойка, чийто размер е уговорен в индивидуалния ти договор, тъй като е налице неизпълнение на задължение по договор.

Да, можеш. За да рефинансираш кредита си трябва да заявиш изричното си желание, като попълниш предложение за паричен заем (ППЗ). Това можеш да направиш на място във всички офиси на Вива Кредит или на националния ни телефон 0700 45 245 (без допълнително таксуване).

В случай на коректно изпълнение на задълженията по Договор за кредит, обезпечен с ипотека, „Вивакредит ОПТИМА“ при усвоена заемна сума от 10 000 лв. за период от 36 месеца ще платите такса за разглеждане на "Предложение за сключване на договор за паричен заем” от 10 лв. + 2.7 % от размера на главницата, а именно сума от 280 лева, която се дължи преди сключване на договора за кредит. С първите 12 месечни погасителни вноски ще плащате само договорна лихва и вноската Ви ще е 338 лв. на месец. През следващите 24 месеца ще плащате анюитетни вноски, включващи погасяване на главница и договорна лихва, по 614.91 лв. на месец всяка. Общата дължима сума по кредита, включваща главница и договорна лихва, е в размер на 18 813.84 лв. ГПР в този пример е 49.85 %, а ГЛП е фиксиран и е в размер 40.56%. За предоставянето на ВИВАКРЕДИТ ОПТИМА потребителят следва да учреди ипотека върху недвижим имот.

Солидарният длъжник следва да има навършени 21 години, да работи поне от 6 месеца на безсрочен трудов договор с нетно възнаграждение от 1000 лева. Той не трябва да има задължения към други банкови и финансови институции или ако има - кредитната му история в ЦКР към БНБ една година назад да е с просрочие не по-голямо от 30 дни. Лицето не бива да е съдлъжник или кредитополучател по друг активен договор за паричен заем, сключен с „Вива Кредит“ ООД. Солидарният длъжник е необходимо да има платени осигуровки за последните 2 г