ВНОСКОВ КРЕДИТ

Този заем е подходящ за случаите, в които ти трябва по-голяма сума пари, която искаш да изплащаш на вноски. Например за закупуване на битова техника, планиран ремонт на дома, обзавеждане, пътуване, почивка или друго.

Може да избереш дали да получиш парите веднага, като се възползваш от допълнителната ни услуга за експресно разглеждане, или да изчакаш 10 дни. 

  • Суми: от 300 до 1 500 лева

  • Срок на изплащане: от 3 до 18 двуседмични или месечни вноски

  • Предимства: Възможност да рефинансираш своя кредит


Типичен пример

ВИВАКРЕДИТ ПЛАН

При отпуснат кредит в размер на 600 лв. за период 14 седмици (7 вноски) в случай на коректно изпълнение на всички задължения по договора, двуседмичната ви вноска ще е 91,11 лв. Общата дължима сума по кредита е 637,77 лв. ГПР в този пример е 49.33%, а ГФЛП е в размер на 40.30%