ВНОСКОВ КРЕДИТ

Този заем е подходящ за теб ако не искаш да отлагаш отново мечтите си в далечното бъдеще или имаш нужда от допълнителни средства, за да покриеш планирани или непланирани разходи.
С този кредит ще можеш да изплащаш заема си на равни двуседмични вноски и да се възползваш от дълъг срок на погасяване. Можеш да се възползваш и да обединиш кредитите си на едно място.
  • Суми: от 300 до 5 000 лв.

  • Срок на изплащане: от 7 до 39 двуседмични вноски

  • Предимства: Дълъг срок на погасяване и възможност да рефинансираш своя кредит


Viva Credit за планирани или непланирани разходи

Типичен пример

ВИВАКРЕДИТ ВИП

При отпуснат кредит в размер на 700 лв. за 28 седмици  (14 вноски) в случай на коректно изпълнение на всички задължения по договора, двуседмичната ви вноска ще е 56,01 лв. Общата дължима сума по кредита е 784,14 лв. ГПР в този пример е 49.37%, а ГЛП е в размер на 40.32%