ЗАЯВИ КРЕДИТ СРЕЩУ ИПОТЕКА

Срок на промоцията 01.06 - 31.07.2019 г.

  • ВЗЕМИ КРЕДИТ ОТ 5 000 ДО 90 000 лв. ОБЕЗПЕЧЕН С ИПОТЕКА
  • ОБЕДИНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯТА СИ
  • ПОЛЗВАЙ ОТСТЪПКА - 0 ЛВ. РАЗХОДИ ЗА ДОКУМЕНТИ

Представи ни до 10 работни дни след одобрението за кредит необходимите документи за отпускане на кредит и учредяване на ипотека, възползвай се от настоящата промоция и ние ще покрием разходите ти за изваждане на следните документи: Данъчна оценка, Схема/Скица на имота, Удостоверение за тежести, Удостоверение за наследници, Удостоверение за семейно положение. Покриването на разходите за издаване на посочените документи се извършва при усвояване на кредита и срещу представяне на платежни документи. За повече информация виж Общите Условия на промоцията.

Вземи ВИВА КРЕДИТ