Правила и условия за ползване
Този уеб сайт е собственост на „Вива Кредит“ ООД. Дружеството има право да променя неговото съдържание без предварително уведомление. Интернет-страницата (Сайтът) е създадена с общоинформационна цел. Страницата предоставя основна информация за партньори, продукти и услуги, предлагани от „Вива Кредит“ ООД. Достъпът до този сайт е напълно безплатен. Разходите, свързани с Интернет-комуникацията, са за сметка на Потрeбителя и зависят от тарифите на съответния Интернет и телекомуникационен посредник, предоставил услугата. Достъпвайки този сайт и съдържащите се в него материали и информация, Вие, приемате, че сте прочели, разбрали, и сте се съгласили с условията за ползване на Сайта.

Авторско право
Поместените в този Сайт информационни материали, фотографски и други изображения и графичното му оформление са предмет на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права /ЗАПСП/. Същите могат да бъдат използвани свободно само в случаите и за целите, предвидени в Закона, при условие, че не затрудняват нормалното функциониране на Сайта и не увреждат законните интереси на „Вива Кредит“ ООД или неговите партньори.

Ограничения на отговорността и свързани Интернет страници
Сайтът цели да осигури облекчен достъп на клиентите на „Вива Кредит“ ООД до информация, свързана с предлаганите услуги и условията за тяхното ползване. Нашата цел е да осигурим пълнота и актуалност на поместените данни. Въпреки това, при използването на Сайта, следва да имате предвид, че предоставената информация: е възможно да не бъде изчерпателна и точна; не представлява правен, инвестиционен и прочее съвет или препоръка. В случай, че се нуждаете от такъв, следва да потърсите мнението на компетентен специалист в съответната област; съдържа препращания към други сайтове, които „Вива Кредит“ ООД не контролира по никакъв начин и съответно не носи отговорност за верността на поместените в тях данни.
Дружеството не носи отговорност за настъпили вреди или пропуснати ползи от неточна информация, поместена в Сайта или в някой от сайтове, към които той препраща или неправилното възприемане на поместената информация като препоръка за извършване на инвестиция, правен съвет и прочее.
„Вива Кредит“ ООД се стреми да ограничи в максимална степен неудобствата при използването на сайта. Въпреки това не можем да гарантираме и не носим отговорност, в случай, че достъпът до информацията и нейното използване са затруднени от несъвместимост на компютърните програми, от технически грешки и други.
Дружеството си запазва правото да прекрати всяка връзка или свързана програма по всяко време. „Вива Кредит“ ООД не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до този сайт.

Правила за използване на „бисквитки”
"Бисквитката" е малък текстов файл, който се изпраща и съхранява на Вашия компютър или всяко друго устройство, което може да използвате за достъп до Интернет, всеки път, когато посетите даден уеб сайт, без този файл да събира каквато и да е информация за документи или файлове на Вашето устройство.
На настоящия уеб сайт https://www.vivacredit.bg, ние използваме "бисквитки" по много различни причини, с цел създаване на по-безопасна и по-ефективна среда за нашите посетители. Основно използваме "бисквитки", които са необходими за предоставянето на услуги, предлагани чрез нашия сайт (например електронно кандидатстване), както и "бисквитки", използвани за статистически цели и въпроси, свързани с функционалността на нашия сайт (например: брой на посетителите, колко повторни посещения, честотата на посещенията, предпочитанията на потребителите и др.)
Интернет уеб-браузърите обикновено са настроени да приемат "бисквитки” по подразбиране. Следователно, ако искате да промените начина на работа на Вашия браузър, в това число да получавате известие за използването на "бисквитки" или да блокирате "бисквитки", Вие трябва да промените настройките на браузъра си.
Следва да се отбележи, че неприемането на "бисквитки" може да ограничи предоставянето на определени услуги (например електронно кандидатстване) и информация от Дружеството.