Viva Nomination Game 2023

calendar logo 01.12.2023
article image

VNG (Viva nomination Game) е специално разработена едногодишна игра за колегите във Viva Credit. Тя цели да насърчи добрите поведения и поощри изповядването на ценностите в компанията.