Кредити

Кандидатстването е лесно, бързо и удобно.

https://vivacredit.bg/uploads/images/vivacredit-standard-6480226e29722.webp

ВИВАКРЕДИТ СТАНДАРТ

За планирани разходи

  • От 100 до 3 000 лв.
  • Изплащане на вноски
Виж повече

ВИВАКРЕДИТ СЕГА

Пари до заплата

  • От 100 до 350 лв.
  • Срещу лична карта
Виж повече
bridge person
https://vivacredit.bg/uploads/images/pensioner-1-64356310036f4.png

КРЕДИТ ЗА ПЕНСИОНЕРИ

  • От 200 до 2 000 лв.
  • Удобство при кандидатстване
Виж повече

ВИВАКРЕДИТ СМАРТ

Кредит с дълъг срок на изплащане

  • От 5 000 до 75 000 лв.
  • Равни /анюитетни/ месечни вноски
Виж повече
bridge person
https://vivacredit.bg/uploads/images/premium-6481cd60d361c.webp

ВИВАКРЕДИТ ПРЕМИУМ

Потребителски кредит с дълъг срок на погасяване

  • От 300 до 5 000 лв.
  • До 39 двуседмични вноски
Виж повече

ВИВАКРЕДИТ ИНКРЕДО

Вносков потребителски кредит

  • От 1 250 до 8 000 лв.
  • Изплащане на равни месечни вноски
Виж повече
bridge person
https://vivacredit.bg/uploads/images/vivacredit-vip-6482cb113b720.webp

ВИВАКРЕДИТ ВИП

Вносков кредит

  • Oт 300 до 5 000 лв.
  • Изплащане на равни двуседмични вноски
Виж повече

ВИВАКРЕДИТ ХОРИЗОНТ 14 И 30

Вносков потребителски кредит

  • От 200 до 3 000 лв.
  • Минимално плащане за първите вноски
Виж повече
bridge person
https://vivacredit.bg/uploads/images/vivacredit-recovery-64830ab6dc1bb.png

ВИВАКРЕДИТ РЕКОВЪРИ

Дълъг срок на погасяване

  • От 100 до 3 000 лв.
  • Равни двуседмични или месечни вноски
Виж повече