ВНОСКОВ КРЕДИТ

Мисията ни е всеки наш клиент да получи най-доброто решение за своите нужди, независимо от повода за ползване на паричен заем. Ние сме до теб в трудните моменти и, затова създадохме Вива Кредит Хоризонт 14 и 30.
С този кредит ще се възползваш от минимално плащане за отпуснатия кредит за  първите вноски, както и от дълъг срок на погасяване до 28 двуседмични или 15 месечни вноски.
  • Суми: от 200 до 3 000 лв.

  • Срок на изплащане: от 20 до 28 двуседмични или от 10 до 15 месечни вноски

  • Предимства: Минимално плащане за първите вноски


Viva Credit кредит с дълъг срок на погасяване

Типичен пример

ВИВАКРЕДИТ ХОРИЗОНТ 14 И 30

При отпуснат кредит в размер на 800 лв. за 48 седмици (24 вноски) в случай на коректно изпълнение на всички задължения по договора, двуседмичната ви вноска ще е: от 1 до 6 вноска  в размер на  12.40 лв., от 7 до 24 вноска  в размер на  51,28 лв. Общата дължима сума по кредита е 997,44 лв. ГПР в този пример е 49.36%, а ГЛП е в размер на 40.32%