ВНОСКОВ КРЕДИТ

Ако имаш високи доходи, имаш и постоянен трудов договор, но не можеш да чакаш, защото имаш спешно необходимост от пари, този заем е подходящ за теб. Възползвай се от улеснена процедура при онлайн кандидатстване или в наш офис и вземи - необходимите ти средства.
 
Може да се възползваш от дълъг срок на изплащане на равни /анюитетни/ месечни вноски.
  • Суми: 1 250 до 8 000 лв.

  • Срок на изплащане: от 12 до 36 месеца

  • Предимства: Без допълнителни такси


Viva Credit кредит без такси

Типичен пример

ВИВАКРЕДИТ ИНКРЕДО

При отпуснат кредит в размер на 1 500 лв. за период от 12 месеца в случай на коректно изпълнение на всички задължения по договора, месечната ви вноска ще е 153,71 лв. Общата дължима сума по кредита е 1 844,52 лв. ГПР в този пример е 49.03%, а ГФЛП е в размер на 40.00%.