КРЕДИТ СРЕЩУ ОБЕЗПЕЧЕНИЕ

Този заем е подходящ за обединяване на задължения, изчистване на натрупани дългове, финансиране на проект или друго, за което можеш да имаш нужда от по-сериозна сума пари.

Ние можем да ти дадем до 90 000 лв. бързо и лесно. Няма да изискваме да ни доказваш доходите си или да си с добра кредитна история. 

  • Суми: от 5 000 до 90 000 лева

  • Срок на изплащане: от 12 до 60 месечни вноски

  • Предимства: Предварително одобрение до 24 часа; Получаваш парите до 3 дни след вписване на първата по ред ипотека; Безплатна оценка на имота; Фиксирана лихва за целия период.


Типичен пример

ВИВАКРЕДИТ ОПТИМА

В случай на коректно изпълнение на задълженията по Договора за кредит при усвоена заемна сума от 10 000 лв. за период от 36 месеца ще платиш такса за разглеждане на "Предложение за сключване на договор за паричен заем” от 10 лв. + 2.7 % от размера на главницата, а именно сума от 280 лева, която се дължи преди сключване на договора за кредит. С първите 12 месечни погасителни вноски ще плащаш само договорна лихва и вноската ти ще е 338 лв. на месец. През следващите 24 месеца ще плащаш анюитетни вноски, включващи погасяване на главница и договорна лихва, по 614.91 лв. на месец. Общата дължима сума по кредита, включваща главница и договорна лихва, е в размер на 18 813.84 лв. ГПР в този пример е 49.85 %, а ГЛП е фиксиран и е в размер 40.56%. В случай на неизпълнение на задълженията по договора за кредит на потребителя се начисляват предвидените в индивидуалния договор за паричен заем неустойки за неизпълнение на договорни задължения. Получаваш парите след учредяване на първа поред договорна ипотека в полза на "Вива кредит" ООД. 

Често задавани въпроси за ВИВАКРЕДИТ ОПТИМА

Тарифа ВИВАКРЕДИТ ОПТИМА