Viva Credit Промоция 0% ЛИХВА за 14 дни

0% ЛИХВА за 14 дни

Срок на промоцията 23.08 - 30.09.2021 г.

  • ВЗЕМИ ВИВАКРЕДИТ СТАНДАРТ 14 ОТ 300 ДО 3 000 ЛЕВА В ПЕРИОДА 23.08. - 30.09.2021 Г. И ВЪРНИ ТОЧНО ТОЛКОВА, КОЛКОТО СИ ВЗЕЛ!
  • ПРОМОЦИЯТА Е ЗА НАСТОЯЩИ И НОВИ КЛИЕНТИ НА ВИВА КРЕДИТ.
Промоцията е за нови клиенти на Вива Кредит, които в периода 23.08.2021г. - 30.09.2021г. (включително) усвояват ВИВАКРЕДИТ СТАНДАРТ 14 от 300 до 3 000 лв. и върнат главницата до или на 14-ия ден от усвояването на кредита.
В този случаи ГФЛП и ГПР ще са в размер на 0%.
Ако сумата не бъде върната до 14-ия ден се прилагат условията по индивидуалния договор.
 
За повече информация виж Общите Условия на промоцията.
 
 
Вземи ВИВА КРЕДИТ