Viva Credit Промоция 0% ЛИХВА за 14 дни я с WHITE WEEKS

ВЪРНИ ТОЛКОВА, КОЛКОТО СИ ВЗЕЛ!

Срок на промоцията 10.11 - 10.12.2021 г.

  • ВЗЕМИ ВИВАКРЕДИТ СТАНДАРТ 14 ОТ 300 ДО 3 000 ЛЕВА В ПЕРИОДА 10.11. - 10.12.2021 Г. И ВЪРНИ ТОЧНО ТОЛКОВА, КОЛКОТО СИ ВЗЕЛ!
  • ПРОМОЦИЯТА Е ЗА НОВИ КЛИЕНТИ НА ВИВА КРЕДИТ.

Промоцията е за нови клиенти на Вива Кредит, които в периода 10.11.2021г. - 10.12.2021г. (включително) усвояват ВИВАКРЕДИТ СТАНДАРТ 14 от 300 до 3 000 лв. и върнат главницата до или на 14-ия ден от усвояването на кредита.

В този случаи ГФЛП и ГПР ще са в размер на 0%.

Ако сумата не бъде върната до 14-ия ден се прилагат условията по индивидуалния договор.

 

За повече информация виж Общите Условия на промоцията.

Вземи ВИВА КРЕДИТ