Оператор колцентър събиране

СОФИЯ

Вива Кредит е сред лидерите на пазара в небанковия финансов сектор в България. Компанията подкрепя клиентите си, като им осигурява финансови решения за всяка ситуация и възможности да реализират своите планове и мечти.

Повече от 8 години, Вива Кредит оперира на българския пазар, като част от Management Financial Group (MFG) - най-големия български холдинг в сферата на небанковите финансови услуги в Централна и Източна Европа, обхващащ богато портфолио от успешни бизнес модели в областта на потребителските кредити, финансиране на малкия бизнес, кредитни карти, дигитален бизнес и други алтернативни финансови модели.

Ако Вие:
Искате да придобиете практически познания в сферата на финансовите услуги и да усвоите всички тънкости в бизнес кредитирането;
Смятате, че притежавате умения да преговаряте и убеждавате;
Искате да работите в атмосфера на висок професионализъм, утвърдени стандарти на работа и приятна обстановка в сплотен екип, на който да разчитате;

То тогава се присъединете към семейството на Вива Кредит и отдел "Събиране на вземания" в град София!


*Какво ще извършва новият ни колега?

Осъществява преговори с клиенти по телефона с цел договаряне на плащания;
Събира информация за проблемни кредити и преговаря с клиентите за погасяване на задълженията;
Следи и управлява просрочените портфейли на клиенти на Дружеството чрез телефонен контакт;
Прилага индивидуален подход към клиентите, в зависимост от причината за забавяне на плащането;
Идентифицира пропуски в бизнес процесите и обслужването на клиентите;
Администрира получената информация в база данни.

*Какво трябва да притежава и прилага новият ни колега?

Много добра компютърна грамотност;
Отлични комуникативни умения и ясна дикция;
Завършено средно образование;
Умения за убеждаване и ефективна комуникация с различни типове клиенти;
Умения за работа в динамична среда;
Ориентация към постигане на високи резултати;
Опит (предимство, но не е задължителен).

* Kaкво ще получи новият ни колега?

Трудов договор с фиксирано основно възнаграждение + стимулираща бонусна политика;
Осигурителни вноски върху реалното възнаграждение;
Допълнителни социални придобивки:
Допълнително здравно осигуряване и мн. др.;
Система от обучения и възможности за повишаване на квалификацията;
Възможности за дългосрочно професионално развитие;
Възможност за работа на смени.


Очакваме Вашата автобиография!

Гарантирана конфиденциалност на всички кандидатури по смисъла на ЗЗЛД. Ще се свържем за събеседване само с одобрените по документи кандидати

Кандидатствай сега!

Краен срок за кандидатстване: Apr 30, 2021
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.