Често Задавани Въпроси

ВИВАКРЕДИТ СТАНДАРТ

Необходимо е да имаш навършени 21 години, доход и валидна лична карта.

До 1 работен час след като кандидатстваш за ВИВАКРЕДИТ СТАНДАРТВИВАКРЕДИТ СЕГА или ВИВАКРЕДИТ ПРЕМИУМ ще знаеш дали си одобрен в случай, че си заявил незадължителна услугата Експресно разглеждане срещу заплащане на такса.
Ако не си заявил Експресно разглеждане, времето за разглеждане на заявката и отговор е 10 дни. Ако срокът изтича в неработен ден, то заявката ти за кредит ще бъде разгледана в първия работен ден.

В срок до 3 календарни дни, след усвояване на кредита, е необходимо да осигуриш поръчител или да представиш банкова гаранция.

Да има навършени 21 г.; да работи по безсрочен трудов договор; да има минимален стаж при настоящия си работодател 6 месеца и минимален осигурителен доход в размер на 1000 лв.; през последните пет години да няма кредитна история в Централен кредитен регистър към БНБ или да има кредитна история с просрочие не по-голямо от 30 дни; да не е поръчител по друг активен договор за паричен заем и да няма сключен договор за паричен заем в качеството си на заемател.

Да посети наш офис, да се запознае с Информационните си права в качеството му на субект на лични данни, както и да представи служебна бележка от работодателя си за 6 месеца назад, като минимумът, на който трябва да бъде осигуряван, е 1000 лв. (брутно трудово възнаграждение). Бележката от работодател е необходимо да е издадена не по-рано от 3 дни от деня на представянето ѝ. При одобрение се подписва договор за поръчителство.

В рамките на 3 дни от усвояване на кредита можеш да предложиш повече от едно физическо лице, което да бъде твой поръчител.

Банковата гаранция е необходимо да е издадена след усвояване на паричния заем. Тя следва да е в размер на цялото задължение по договора за паричен заем и да е валидна 30 дни след падежа за плащане на усвоената сума по договора. Образец на банкова гаранция можеш да изтеглиш от тук. Банковата гаранция се изпраща в срок до 3 дни в оригинал на адреса за кореспонденция - гр. София 1324, ж.к Люлин 7, бул. Джавахарлал Неру №28, бл. АТЦ "Силвър център", ет. 2, офис 73 Г.

Ще дължиш неустойка, тъй като е налице неизпълнение на задължение по договор. Размерът на неустойката е уговорен в индивидуалния ти договор.

Да. Дължиш такса за разглеждане на документи, която е в размер на 1% от усвоената сума.

Можеш да получиш сумата в брой - в офисите на Вива Кредит или тези на нашите партньори. Ако си кандидатствал за ВИВАКРЕДИТ СЕГА, ВИВАКРЕДИТ СТАНДАРТ или ВИВАКРЕДИТ ПРЕМИУМ изцяло онлайн, можеш да усвоиш сумата по кредита на каса на Изи Пей (Easy Pay) или по посочена от теб банкова сметка.

Ние ще ти изплатим парите веднага след като бъдеш одобрен за кредит и подпишеш договор. Ако си заявил незадължителна услуга Експресно разглеждане срещу заплащане на такса, ще получиш отговор до 1 работен час. 

Да, можеш. За да рефинансираш кредита си е необходимо да заявиш изричното си желание чрез искане. Това можеш да направиш на място във всички офиси на Вива Кредит, на националния ни телефон 0700 45 245 (без допълнително таксуване) или онлайн от своя личен профил тук.

Вноските по твоя кредит можеш да внасяш:
- В брой в офисите на Вива Кредит в цялата страна, на каса на Изи Пей (Easy Pay), на каса на Фаст Пей (Fast Pay) или в офисите на нашите партньори
- По банков път, по следната банкова сметка: УниКредит Булбанк, IBAN:BG46UNCR70001520684441; BIC:UNCRBGSF

- С платежна карта /дебитна или кредитна/ MasterCard, Maestro или VISA през потребителския си профил на сайта на Заемодателя

При отпуснат кредит в размер на 600 лв. за период 14 седмици (7 вноски), двуседмичната ти вноска ще е 91,11 лв. Общата дължима сума по кредита ще е 637,77 лв. ГПР в този пример е 49.33%, а ГФЛП е в размер на 40.32%.

За суми от 100 до 3 000 лв. по продукт ВИВАКРЕДИТ СТАНДАРТ можеш да кандидатстваш изцяло онлайн, на телефон 0700 45 245 (без допълнително таксуване) или във всеки офис на Вива Кредит.

Ако имаш въпрос, който не виждаш, свържи се с нас

phone logo 0700 45 245 (без допълнително таксуване)