Често Задавани Въпроси

ЗАСТРАХОВКА

Застраховка „Злополука“ ти осигурява спокойствие и сигурност чрез присъединяване към Групов застрахователен договор, което би  помогнало при тежки или непредвидени ситуации, като финансира и медицински разходи в резултат на злополука, също така покрива непогасена главница по договори за кредит (паричен заем), включително дължимите лихви и разходи/такси до датата на настъпване на съответното фатално застрахователно събитие със Застрахования в резултат на злополука.

Застраховка „Злополука“ е допълнителна услуга, която не е задължителна за сключване на договор за кредит,  можеш да я избереш по твое желание при попълване на заявка за кредит и по този начин да си осигуриш спокойствие, че застрахователят ще погаси твоите задължения по кредита в определени случаи. Застраховката може да бъде прекратена по всяко време, както при кандидатстване,  така и  по-късно.

Няма такова изискване. Нашият партньор  ЗД "Инстинкт" АД няма да изиска от теб документ, удостоверяващ, че си клинично здрав, не се попълва също така здравна декларация, тъй като всички покрития по застраховката са вследствие на злополука.

„Вива Сигурност“ включва:

 

„Вива Сигурност Макс“ включва:

 

 

-  Смърт, настъпила  вследствие на злополука – застрахователна сума в размер на 5 000 лева.

-  Трайна нетрудоспособност вследствие на злополука – застрахователна сума в размер на 5 000 лева.

- Дневни пари за болничен престой вследствие на злополука – застрахователна сума от 50 лева на ден, с лимит до 60 дни.

- Дневно обезщетение за домашно лечение вследствие на злополука – застрахователна сума от 50 лева на ден, с лимит до 60 дни или до 10 дни.

- Фрактури и изгаряния вследствие на злополука – застрахователна сума % от 1 500 лева.

- Възстановяване на медицински разходи вследствие на злополука – застрахователна сума до 1 500 лева.

 

 

- Смърт, настъпила  вследствие на злополука – застрахователна сума в размер на 12 000 лева.

- Трайна нетрудоспособност вследствие на злополука – застрахователна сума в размер на 12 000 лева.

- Дневни пари за болничен престой вследствие на злополука – застрахователна сума от 100 лева на ден, с лимит до 60 дни.

- Дневно обезщетение за домашно лечение вследствие на злополука – застрахователна сума от 100 лева на ден, с лимит до 60 дни при болничен престой или до 10 дни без болничен престой (общо в агрегат до 60 дни).

- Фрактури и изгаряния вследствие на злополука – застрахователна сума % от 4 000 лева.

- Възстановяване на медицински разходи вследствие на злополука – застрахователна сума до 4 000 лева.

 

Да, можеш!

Максималният срок за обезщетение по покритие Болничен престой вследствие на злополука е 60 дни за целия срок на застраховката.

Застрахователят ще покрие броя дни, равен на дните, прекарани в болничното заведение. Например, при застраховка „Вива Сигурност“, ако имаш 2 дни престой в болница вследствие на злополука, ще ти бъдат платени 2 х 50 лв. по покритие „Болничен престой“. Също така, ще получиш 2 х 50 лв. по покритие „Домашно лечение след болничен престой“. Лимитът е до общо 60 дни за целия срок на застраховката.

Застраховката „Вива сигурност“ се сключва за срок от 180 дни и съответно 365 дни за застраховка „Вива сигурност Макс“, считано от деня след датата на издаване на Застрахователния сертификат. Застрахователят осигурява покритие само ако бъдеш одобрен за кредит и само за този срок, освен в случаите при отказ - в този случай застраховката ти е валидна до датата, на която си се отказал.

Застрахователното покритие влиза в сила считано от 00:01 ч. на деня, следващ датата на издаване на застрахователния сертификат и плащане на застрахователната премия.

При одобрение на заявката ти за кредит, ако си на възраст между 18 г. и 74 г. и застраховката отговаря на твоите търсения, и си дал съгласие за присъединяване към груповата застрахователна полица, Вива Кредит ще добави като част от главницата по кредита дължимата към Застрахователя  застрахователна премия за целия период на застраховката и ще я преведе на Застрахователя, а останалата част от кредита ще усвоиш по избрания от теб начин.

При реализиране на повече от един покрит по груповата застрахователна полица риск, вследствие на една и съща злополука, то имаш право на застрахователна/и сума/и по всяко едно покритие.

Покритието по полицата е валидно в целия свят, с изключение на застрахователното покритие „Възстановяване на медицински разходи“, чиито разходи следва да са направени на територията на Република България.

Няма ограничение за броя застраховки, които може да сключиш. При настъпване на застрахователно събитие, ЗД „Инстинкт“ АД ще изплати обезщетение за всички твои застраховки, активни към датата на настъпилото събитие.

Застрахователната премия е еднократна и се заплаща при сключване на застраховката, което може да стане и с договора за кредит.

Освен в настоящата секция и в процеса по заявяване на кредит, ако проявиш интерес към застраховката ще получиш пълна информация за условията й - информация за застрахователя,  покрити рискове, условия, за да получиш обезщетение, както и дължимата застрахователната премия. А след пускане на заявка, ще получиш всички документи за застраховката на твоя имейл.  

Повече информация за застраховката виж ТУК>>>

Застраховката се предоставя от Застрахователно дружество „ИНСтинкт“ АД. „Вива кредит“ АД е застрахователен агент, вписано в Публичния регистър на застрахователните агенти, поддържан на основание член 30, ал. 1, т. 12 от ЗКФН.

Ако имаш въпрос, който не виждаш, свържи се с нас

phone logo 0700 45 245 (без допълнително таксуване)