Viva Credit с извънредни мерки в помощ на клиентите в затруднено положение

calendar logo 18.04.2022
article image

Като една от водещите небанкови финансови институции в България и неделима част от общността, ние във Viva Credit разбираме добре трудностите, пред които са изправени мнозина от нашите сънародници в този момент на криза и безпокойство във всички сфери на живота ни. Присъединявайки се към общите усилия на фирми и граждани заедно да преодолеем изпитанията, пред които сме изправени, Viva Credit своевременно предприе мерки за облекчаване начина на погасяване на задълженията за своите добри клиенти, които имат или очакват затруднения при обслужването на кредитите си във връзка с пандемията от COVID-19 или в резултат на въведените за ограничаването й мерки.

Viva Credit в помощ на клиентите в затруднено положение

 

Облекченията ще бъдат предлагани още от следващата седмица, като всяко подадено искане от клиент ще бъде разгледано. Клиентите ни могат да заявят своето желание за облекчено изплащане на задълженията, като подадат молба, описваща затрудненията им, на място в офис на Viva Credit или ни я изпратят на имейл office@vivacredit.bg. Към молбата клиентът трябва да приложи документи, от които може да се установи връзката между затрудненията с плащанията по кредита му и обстоятелства, свързани с пандемията/рестриктивните мерки за ограничаването й. Клиентите на Viva Credit ще имат възможност да подадат такава молба до 31 май 2020 г. включително. Всички молби, подадени в горепосочения срок, ще бъдат разгледани по реда на постъпването им.

Отговорността и съпричастността са отличителни черти на Viva Credit и тази криза го доказва за пореден път. Наш осъзнат граждански дълг е заедно да градим по-добра среда на живот в общността. В момента е особено важно най-силно засегнатите хора от кризата да имат достъп до финансов ресурс, с който да посрещнат неотложните си нужди и да получат така необходимото спокойствие в една наистина трудна ситуация“, коментира Десислава Димитрова, управител на Viva Credit.

Още с първите тревожни новини около разпространението на COVID-19 в България, Viva Credit създаде специална организация в своите офиси в цялата страна, гарантираща спазването на необходимите хигиенни и противоепидемиологични мерки, и запази възможността за финансиране на хората в затруднено положение.

Като част от небанковия финансов холдинг Management Financial Group (MFG), Viva Credit застава напълно зад позицията на Българската асоциация за потребителско кредитиране, с която можете да се запознаете подробно на сайта на MFG  и на сайта на БАПК. В БАПК членуват едни от най-големите и динамично развиващи се финансови институции като Unicredit Consumer Financing, БНП Париба Лични финанси, Банка ДСК, Изи Асет Мениджмънт, TBI Bank, Microcredit.

Management Financial Group (MFG) е холдинг, който обхваща в структурата си някои от водещите компании, специализирани в областта на небанковите финансови услуги в Централна и Източна Европа. MFG управлява богато портфолио от успешни бизнес модели в областта на потребителските кредити, финансиране на микро и малкия бизнес, кредитни карти, дигитален бизнес и други алтернативни финансови модели. Част от групата са Easy Credit, Viva Credit, Аксес Файнанс (Бяла Карта), Финтрейд, Проспект Капитал, Агенция за контрол на просрочени задължения, iCredit, Axi Card, Verocash, MCash, iuvo. MFG и компаниите са работодател на над 8 300 служители и сътрудници в над 450 офиса в България, Украйна, Румъния, Полша и Македония.