Viva Credit събра колеги от цялата страна на Първата търговска конференция на компанията

calendar logo 09.07.2024
article image

На 5-7 юли 2024 година Viva Credit проведе своята първа търговска конференция в гр. Сливен, която събра на едно място ръководители, отдели, цялата търговска мрежа на компанията, както и специални гости. На събитието бяха споделени вдъхновяващите бизнес резултати за първите шест месеца на годината и бяха представени стратегическите планове за подобрение и бъдещо развитие.

 

Конференцията стартира с две корпоративни видеа, в които Свилен Петков - управител на Viva Credit и Константин Костадинов - търговски директор, представиха постиженията през 2023-та година. Двамата наблегнаха на търговските резултати, иновациите, които са в процес на внедряване и подобреното клиентско преживяване. Акцент беше поставен и върху екипната работа и сплотеността на отделните структури в организацията, както и на социалната мисия и роля на Viva Credit.

 

Колегите от дирекция "Човешки ресурси" се включиха в конференцията, представяйки ангажираността и задържането на колегите, възможностите за развитие в компанията,  професионалното обучение и повишаването на мотивацията и компетенциите на всеки колега. Основен акцент беше поставен върху важността за създаването на подкрепяща и стимулираща работна среда.

 

Директорът "Оперативни дейности" представи достигнатите резултати в частта на Кол центъра и Инкасаторска структура. Създаде мотивираща обстановка, с която да зареди колегите за нови върхове и раздаде заслужени награди на служителите от същите звена. Запозна ни с мерките за повишаване на ефективността, реализирани през годината и въведените са нови процеси, с цел оптимизиране на ресурси и повишаване на ефективността на офисите. Какво предстои - чат бот, войс бот и видеоидентификация, както и възможности за изплащане на кредити през различни канали за клиентите, кандидатствали по телефона. 

 

Ръководителят "Бизнес анализи и иновации" представи пилотния проект за чат бот на Viva Credit, базиран на изкуствен интелект, който да оптимизира различни процеси в организацията, да подобри клиентското преживяване, както и работата на колегите в компанията.

 

Новият "Маркетинг директор " на Viva Credit наблегна на важността бизнесът да превръща клиентите си във фенове и защо това е ключово за устойчивия растеж на компанията. Основната стратегия включва персонализирани маркетингови кампании и подобрени комуникационни канали, които да улеснят обратната връзка с клиентите и да повишат тяхната удовлетвореност. Чрез тези усилия компанията цели не само да задържи съществуващите клиенти, но и да привлече нови.

 

Мениджърът "Корпоративни комуникации" на MFG, част от коятo е и Viva Credit, представи социалната кауза, избрана от Viva Credit – превенция на домашното насилие. Програмата на компанията е амбициозна и включва множество информационни инициативи, насочени както към колегите вътре в организацията, така и към обществото, като ще бъдат засегнати теми като детска безопасност, безопасност в дигитална среда, безопасност в семейството, разпознаване на сигналите за домашно насилие, мерки, които могат да се предприемат срещу изпадане в икономическа зависимост и друго. 

 

Една от най-емоционалните части на конференцията беше награждаването на колегите с най-добри резултати по зони. Тези награди са признание за усилената работа и отдаденост на служителите, които са допринесли значително за успеха на Viva Credit. Наградените получиха специални отличия и награди като мотивационен стимул за бъдещи постижения. 

 

В специално включване на живо, акционерите на групата Станимир Василев и Неделчо Спасов споделиха своята визия за развитието на Viva Credit и надеждите си за откриване на нови пазари. Те изразиха задоволството си от постигнатите резултати и увериха, че ще продължат да инвестират в иновации и разширяване на компанията. В събитието се включи и първият управител на Viva Credit Десислава Димитрова, която разказа вдъхновяващата история за зараждането на бизнеса. 

 

За финал Константин Костадинов обяви амбициозните планове на Viva Credit за навлизане на нови пазари, за които ще бъде споделено на по-късен етап.

 

Първата търговска конференция на Viva Credit постигна истински успех. И завърши със заслужен купон, много музика, добро настроение и разбира се, обмяна на идеи и знания. С амбициозните планове за разширяване и нововъведения, включително базирани на изкуствен интелект, и социалния си ангажимент, Viva Credit продължава да бъде пример за иновации и устойчивост.