ВИВАКРЕДИТ БРИДЖ

ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ ДО ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ

С този обезпечен потребителски заем ние предлагаме лесни за разбиране и ползване продукти, насочени към хората търсещи кредит друго предстоящо финансиране - банка, субсидии, сделки, трети лица и др.

Ние може да ти дадем от 5 000 лв. до 20 000лв. за срок от 1 година с месечна лихва от 2.5%. Договорът е отворен за предсрочно погасяване по всяко време. Възможност за рефинансиране с ВИВАКРЕДИТ СМАРТ.

Информацията по продуктите, обезпечени с ипотека е достъпна в изпълнение на законови изисквания и се отнася, и следва да послужи за улеснение на всички настоящи кредитополучатели по активни ипотечни кредити, предоставени от „Вива Кредит“ АД. Считано от дата 04.12.2020 г. по решение на Изп. директор на „Вива Кредит“ АД – продуктът „ВИВАКРЕДИТ БРИДЖ“ не се предлага.

Суми:
от 5 000 до 20 000 лв.
Срок на изплащане:

12 месечни вноски

Предимства:

Гратисен период за заплащане на главницата, дължима в пълен размер с последната вноска по кредита.

Как да кандидатствам за кредит?

Лесно и дистанционно, изцяло онлайн
Попълни формата за кандидатстване
Кандидатствай arrow logo
По телефона
Ако бързаш и нямаш 5 мин. да попълниш онлайн формата, изпрати ни телефонния си номер и ние ще ти се обадим. Заяви обаждне тук:
От офис на Вива Кредит
Намери най-близкият до теб офис на Вива Кредит или офис на наш партньор
Виж офисите

Типичен пример

ВИВАКРЕДИТ БРИДЖ

В случай на избор на допълнителна услуга по експресно разглеждане на заявката/предложението за паричен заем в размер на 10,02 % от главницата или сума в размер на 1020 лв. и изразено желание за нейното разсрочване с погасителните вноски и коректно изпълнение на задълженията по Договор за кредит, обезпечен с ипотека, „Вивакредит Бридж“ при усвоена заемна сума от 10 000 лв. за период от 12 месеца ще платите заявената от Вас и разсрочена за целия период на договора услуга по експресно разглеждане, както и "Такса одобрение и досие" в размер на 12% от одобрената главница, а именно сума от 1 200 лева, за която Заемателят с попълване на ППЗ изразява желанието си дали да му бъде удържана еднократно от главницата при нейното усвояване или желае да бъде разпределена пропорционално на равни части, разсрочена и заплащана заедно с всяка от погасителните вноски по договора за заем. В случай на коректно изпълнение на всички задължения по договора, погасителната ти вноска за първите 11 месечни периоди ще бъде в размер на 250 лв., представляваща само договорна лихва върху главницата за 1 месечен период . С Последната 12-та вноска ще платите сума в размер на 10 250 лева, включваща погасяване на цялата главница и договорна лихва за един месечен период. Общата дължима сума по кредита, включваща главница и договорна лихва, е в размер на 13 000 лв. ГПР в този пример е 35.04 %, а ГЛП е фиксиран и е в размер 30.00 %. За предоставянето на ВИВАКРЕДИТ БРИДЖ потребителят следва да учреди ипотека върху недвижим имот.

Често задавани въпроси за ВИВАКРЕДИТ БРИДЖ

Тарифа ВИВАКРЕДИТ БРИДЖ