ВНОСКОВ КРЕДИТ

Този заем е подходящ за теб, ако имаш по-големи планове и мечти, за които ти трябва по-голяма сума пари.
С този кредит може да се възползваш и да обединиш задълженията си, да направиш ремонт и да обзаведеш дома си, или да сбъднеш своя дълго чакана мечта.
 
Изплащаш на равни двуседмични вноски.
  • Суми: 300 до 5000 лв.

  • Срок на изплащане: от 7 двуседмични до 39 двуседмични вноски

  • Предимства: Дълъг срок на погасяване


Viva Credit вносков кредит с дълъг срок на погасяване

Типичен пример

ВИВАКРЕДИТ ПРЕМИУМ

При отпуснат кредит в размер на 1 000 лв. за период 22 седмици (11 вноски) в случай на коректно изпълнение на всички задължения по договора, двуседмичната ви вноска ще е 99,58 лв. Общата дължима сума по кредита е 1 095.38 лв. ГПР в този пример е 49.33%, а ГФЛП е в размер на 40.32%.

Често задавани въпроси за ВИВАКРЕДИТ ПРЕМИУМ