ПАРИ ДО ЗАПЛАТА

Този кредит е подходящ за теб, ако ти се е наложило да покриеш разходи, които не си планирал за този месец, но лесно можеш да покриеш със следващата заплата. Например да платиш за непредвиден ремонт, лечение, по-голяма сметка за ток, по-скъпа рокля или нещо друго. 

Ние можем да ти дадем пари за период от 14  дни, с които да посрещнеш разходите си. 

  • Суми: 100, 200, 250, 300 и 350 лева

  • Срок на изплащане: 14 дни

  • Предимства: Можеш да удължиш срока на изплащане на твоя кредит или да предоговориш заема си 


Типичен пример

ВИВАКРЕДИТ СЕГА

При отпуснат кредит в размер на 300 лв. със срок на погасяване една двуседмична вноска (14) дни в случай на коректно изпълнение на всички задължения по договора, общата дължима сума за погасяване на задължението е 304,65 лв. ГПР в този пример е 49.33%, а ГФЛП е в размер на 40.30%

Често задавани въпроси за ВИВАКРЕДИТ СЕГА