ТАРИФА НА „ВИВА КРЕДИТ“ ООД, относима към
Договори за паричен заем „ВИВА КРЕДИТ СЕГА 14”, „ВИВАКРЕДИТ СТАНДАРТ 14 И 30“, „ВИВАКРЕДИТ PREMIUM 14“, „ВИВАКРЕДИТ VIP 14“, „ВИВАКРЕДИТ ХОРИЗОНТ 14 И 30“, „ВИВАКРЕДИТ RECOVERY 14 и 30“, „ВИВАКРЕДИТ ИНКРЕДО“, както и към договори за финансов лизинг „АВТО СМАРТ“, „АВТО ИНКРЕДО“ и „АВТО ПРЕМИУМ“
 1. „ВИВА КРЕДИТ СЕГА 14“
 1. Вид такса
Начин на начисляване и размер на разходите
Разходи за събиране на вземане при договор за Паричен заем „Вива Кредит Сега 14“
 1. При договори със заемна сума в размер на 100 лева на всеки втори, четвърти и седми ден забава за плащането на всяка погасителна вноска Заемателят дължи на Заемодателя заплащането на по 10,00 лв. (десет лева). На всеки единадесети ден забава за плащането на всяка погасителна вноска Заемателят дължи на Заемодателя заплащането на по 15,00 лв. (петнадесет лева). Максималният размер на всички нaчислени разходи не може да превишава 45 (четиридесет и пет) лева.
 2. При договори със заемна сума от 200,00 лв., 250,00 лв., 300,00 лв. и 350,00 лв. на всеки втори, четвърти и седми ден забава за плащането на всяка погасителна вноска Заемателят дължи на Заемодателя заплащането на по 10,00 лв. (десет лева). На всеки единадесети и четиринадесети ден забава за плащането на всяка погасителна вноска Заемателят дължи на Заемодателя заплащането на по 15,00 лв. (петнадесет лева). Максималният размер на всички нaчислени разходи не може да превишава 60,00 (шестдесет) лева
 3. При договори със заемна сума от 200,00 лв., 250,00 лв., 300,00 лв. и 350,00 лв. при забава с повече от 23 календарни дни за плащане, на погасителна вноска по договор за предоставяне на паричен заем за заемни суми на двадесет и четвъртия ден забава, се заплаща еднократно сума в размер 40 лв. за договорите за суми в размер на 200,00 и 250,00 лв. и сума в размер 70 лв. за договорите за суми в размер на 300,00 и 350,00 лв., представляващи направени разходи за събиране на просрочените вземания, включващи ангажиране дейността на лице/служител, което осъществява и администрира дейността по събиране на вземането.
 1. Вид такса
Размер на таксата
Такса за удължаване на срока на Договор за паричен заем със срок на погасяване на двуседмична погасителна вноска (на 14 дни) при договор за Паричен заем „Вива Кредит Сега 14“
Размер на заема (лв.)
Размер на таксата (лв.) за кредити със срок на погасяване 14 дни
100
16.45
200
31.90
250
41.12
300
47.35
350
54.57
 1. Вид такса
Размер такса
Такса за експресно разглеждане на заявка за отпускане на паричен заем
при договор за Паричен заем „Вива Кредит Сега 14“
Размер на заема (лв.)
Размер на таксата (лв.) за кредити със срок на погасяване 14 дни
100
8.22
200
15.95
250
20.56
300
23.67
350
27.28
 1. „ВИВАКРЕДИТ СТАНДАРТ 14 И 30“ И „ВИВА КРЕДИТ РЕКОВЕРИ 14 и 30“
 1. Вид такса
Начин на начисляване и размер на разходите за събиране на вземания*
Разходи за събиране на вземания при Договори за Паричен заем „ВиваКредит Стандарт 14 и 30“ и „Вива Кредит Рековери 14 и 30“
 1. За договори със заемни суми от 100лв. до 200лв.
На четвърти ден и на единадесети ден забава в плащането на коя да е погасителна вноска, Заемателят дължи на Заемодателя заплащането на 5,00 лв. (пет лева). На тридесет и първи и на четиридесет и пети ден забава в плащането на коя да е погасителна вноска, Заемателят дължи на Заемодателя заплащането на 10,00 лв. (десет лева). На деветдесет и първи ден забава в плащането на коя да е погасителна вноска, Заемателят дължи на Заемодателя заплащане на 20 лв. (двадесет лева), представляващи направени разходи за събиране на просрочените вземания, включващи ангажиране дейността на лице/служител, което осъществява и администрира дейността по събиране на вземането. Сумите по предходните изречения се начисляват еднократно за целия срок на договора за паричен заем при забава в плащането на една или няколко погасителни вноски в описаните по-горе срокове.
 1. За договори със заемни суми от 300лв. до 900 лв .
На четвърти ден и на единадесети ден забава в плащането на коя да е погасителна вноска, Заемателят дължи на Заемодателя заплащането на 5,00 лв. (пет лева). На тридесет и първи и на четиридесет и пети ден забава в плащането на коя да е погасителна вноска, Заемателят дължи на Заемодателя заплащането на 10,00 лв. (десет лева). На деветдесет и първи ден забава в плащането на коя да е погасителна вноска, потребителят дължи на Заемодателя заплащане на 30 лв. (тридесет лева), представляващи направени разходи за събиране на просрочените вземания, включващи ангажиране дейността на лице/служител, което осъществява и администрира дейността по събиране на вземането. Сумите по предходните изречения се начисляват еднократно за целия срок на договора за паричен заем при забава в плащането на една или няколко погасителни вноски в описаните по-горе срокове.
 1. За договори със заемни суми от 1000лв. до 1900лв.
На четвърти ден и на единадесети ден забава в плащането на коя да е погасителна вноска, Заемателят дължи на Заемодателя заплащането на 5,00 лв. (пет лева). На тридесет и първи и на четиридесет и пети ден забава в плащането на коя да е погасителна вноска, Заемателят дължи на Заемодателя заплащането на 10,00 лв. (десет лева). На деветдесет и първи ден забава в плащането на коя да е погасителна вноска, Заемателятдължи на Заемодателя заплащане на 40 лв. (четиридесет лева), представляващи направени разходи за събиране на просрочените вземания, включващи ангажиране дейността на лице/служител, което осъществява и администрира дейността по събиране на вземането. Сумите по предходните изречения се начисляват еднократно за целия срок на договора за паричен заем при забава в плащането на една или няколко погасителни вноски в описаните по-горе срокове.
 1. За договори със заемни суми от 2000лв. до 3000лв.
На четвърти ден и на единадесети ден забава в плащането на коя да е погасителна вноска, Заемателят дължи на Заемодателя заплащането на 5,00 лв. (пет лева). На тридесет и първи и на четиридесет и пети ден забава в плащането на коя да е погасителна вноска, Заемателят дължи на Заемодателя заплащането на 10,00 лв. (десет лева). На деветдесет и първи ден забава в плащането на коя да е погасителна вноска, Заемателят дължи на Заемодателя заплащане на 50 лв. (петдесет лева), представляващи направени разходи за събиране на просрочените вземания, включващи ангажиране дейността на лице/служител, което осъществява и администрира дейността по събиране на вземането. Сумите по предходните изречения се начисляват еднократно за целия срок на договора за паричен заем при забава в плащането на една или няколко погасителни вноски в описаните по-горе срокове.
 1. Вид такса
Размер на таксата
Такса за експресно разглеждане на заявка за отпускане на паричен заем „Вива Кредит Стандарт 14“
Такса за експресно разглеждане на заявка за отпускане на паричен заем Вивакредит Стандарт 14
Размер на заема (лв.)
Размер на таксата (лв.) за кредит Вивакредит Стандарт 14 със срок на погасяване 14 дни
Период
7
11
14
18
22
26
30
100
21.28
31.79
200
42.56
63.58
79.10
300
63.91
95.26
118.58
147.24
400
85.19
127.16
158.06
196.38
220.00
500
106.47
158.95
197.54
245.52
275.00
299.78
600
127.75
190.74
237.02
294.66
330.00
359.84
377.40
700
149.03
222.53
276.50
343.80
385.00
419.64
440.40
800
170.38
254.32
316.12
392.76
440.00
479.70
503.40
900
191.66
286.00
355.60
441.90
494.78
539.50
565.80
1000
212.87
317.90
395.08
491.04
550.00
599.56
628.80
1100
349.69
434.56
540.18
604.78
659.62
691.80
1200
381.48
474.04
589.32
659.78
719.68
754.80
1300
413.27
513.52
638.28
715.00
779.48
817.80
1400
445.06
553.14
687.42
769.78
839.54
880.50
1500
476.74
592.62
736.74
825.00
899.60
943.50
1600
632.10
785.70
880.00
959.14
1006.50
1700
671.72
834.84
935.00
1019.20
1069.20
1800
711.20
883.98
990.00
1079.26
1132.20
1900
750.68
932.94
1045.00
1139.32
1194.90
2000
790.16
982.08
1100.00
1199.12
1257.90
2100
1031.22
1154.78
1259.18
1320.90
2200
1080.36
1210.00
1319.24
1383.60
2300
1129.50
1264.78
1379.04
1446.60
2400
1178.64
1319.78
1438.84
1509.60
2500
1227.60
1375.00
1498.90
1572.60
2600
1429.78
1558.96
1635.60
2700
1484.78
1618.76
1698.00
2800
1539.78
1678.82
1761.00
2900
1594.78
1738.88
1824.00
3000
1649.78
1798.68
1887.00
 1. Вид такса
Размер такса
Такса за експресно разглеждане на заявка за отпускане на паричен заем „Вива Кредит Стандарт 30“
Такса за експресно разглеждане на заявка за отпускане на паричен заем Вивакредит Стандарт 30
Размер на заема (лв.)
Размер на таксата (лв.) за кредит Вивакредит Стандарт 30 със срок на погасяване 30 дни
Период
3
5
7
9
12
15
100
22.47
35.95
200
44.97
71.95
96.32
300
67.47
107.95
144.55
179.64
400
89.97
143.90
192.71
239.58
500
112.47
179.90
240.94
299.43
600
134.94
215.90
289.10
359.28
425.52
700
157.44
251.85
337.33
419.22
496.56
800
179.94
287.80
385.49
479.07
567.36
900
202.44
323.80
433.72
539.01
638.40
1000
224.91
359.80
481.88
598.86
709.32
734.55
1100
395.75
530.11
658.71
780.24
808.05
1200
431.75
578.27
718.65
851.16
881.40
1300
467.70
626.43
778.50
922.08
954.90
1400
503.65
674.59
838.44
993.00
1028.40
1500
539.65
722.82
898.29
1063.92
1101.90
1600
770.98
958.14
1134.84
1175.25
1700
819.21
1018.08
1205.76
1248.75
1800
867.37
1077.93
1276.68
1322.25
1900
915.60
1137.87
1347.60
1395.60
2000
963.76
1197.72
1418.52
1469.10
2100
1257.57
1489.44
1542.60
2200
1317.51
1560.36
1616.10
2300
1377.36
1631.28
1689.60
2400
1437.30
1702.20
1762.95
2500
1497.15
1773.12
1836.30
2600
1844.04
1909.95
2700
1914.96
1983.30
2800
1986.00
2056.80
2900
2056.80
2130.15
3000
2127.72
2203.65
 1. „ВИВАКРЕДИТ ПРЕМИУМ 14“, „ВИВАКРЕДИТ ВИП 14“ И „АВТО ПРЕМИУМ“
 1. Вид такса
Начин на начисляване и размер на разходите за събиране на вземания*
Разходи за събиране на вземания при Довори за Паричен заем „Вивакредит Премиум 14“ и „Вивакредит Вип 14“ и при договор за финансов лизинг „Авто Премиум“
1.За договори със заемни суми от 300лв. до 900 лв .
На четвърти ден и на единадесети ден забава в плащането на коя да е погасителна вноска, Заемателят дължи на Заемодателя заплащането на 5,00 лв. (пет лева). На тридесет и първи и на четиридесет и пети ден забава в плащането на коя да е погасителна вноска, Заемателят дължи на Заемодателя заплащането на 10,00 лв. (десет лева). На деветдесет и първи ден забава в плащането на коя да е погасителна вноска, потребителят дължи на Заемодателя заплащане на 30 лв. (тридесет лева), представляващи направени разходи за събиране на просрочените вземания, включващи ангажиране дейността на лице/служител, което осъществява и администрира дейността по събиране на вземането. Сумите по предходните изречения се начисляват еднократно за целия срок на договора за паричен заем при забава в плащането на една или няколко погасителни вноски в описаните по-горе срокове.
2. За договори със заемни суми от 1000лв. до 1900лв.
На четвърти ден и на единадесети ден забава в плащането на коя да е погасителна вноска, Заемателят дължи на Заемодателя заплащането на 5,00 лв. (пет лева). На тридесет и първи и на четиридесет и пети ден забава в плащането на коя да е погасителна вноска, Заемателят дължи на Заемодателя заплащането на 10,00 лв. (десет лева). На деветдесет и първи ден забава в плащането на коя да е погасителна вноска, Заемателятдължи на Заемодателя заплащане на 40 лв. (четиридесет лева), представляващи направени разходи за събиране на просрочените вземания, включващи ангажиране дейността на лице/служител, което осъществява и администрира дейността по събиране на вземането. Сумите по предходните изречения се начисляват еднократно за целия срок на договора за паричен заем при забава в плащането на една или няколко погасителни вноски в описаните по-горе срокове.
3.За договори със заемни суми от 2000лв. до 5000лв.
На четвърти ден и на единадесети ден забава в плащането на коя да е погасителна вноска, Заемателят дължи на Заемодателя заплащането на 5,00 лв. (пет лева). На тридесет и първи и на четиридесет и пети ден забава в плащането на коя да е погасителна вноска, Заемателят дължи на Заемодателя заплащането на 10,00 лв. (десет лева). На деветдесет и първи ден забава в плащането на коя да е погасителна вноска, Заемателят дължи на Заемодателя заплащане на 50 лв. (петдесет лева), представляващи направени разходи за събиране на просрочените вземания, включващи ангажиране дейността на лице/служител, което осъществява и администрира дейността по събиране на вземането. Сумите по предходните изречения се начисляват еднократно за целия срок на договора за паричен заем при забава в плащането на една или няколко погасителни вноски в описаните по-горе срокове.
 1. Вид такса
Размер на таксата
Такса за експресно разглеждане на заявка за отпускане на паричен заем „Вива Кредит Премиум 14“, както и за одобрение за сключване на договор за финансов лизинг „Авто Премиум“
Такса за експресно разглеждане на заявка
Размер на заема (лв.)
Размер на таксата (лв.) за кредит със срок на погасяване 14 дни
Период
7
11
14
18
22
26
30
34
39
300
54.46
81.73
100.66
400
72.73
109.01
134.12
500
90.86
136.18
167.72
207.18
600
109.06
163.46
201.32
248.58
290.62
700
127.19
190.63
234.78
290.16
339.02
361.14
800
145.39
217.91
268.38
331.56
387.64
412.88
446.70
900
163.52
245.19
301.84
372.96
435.82
464.36
502.20
528.36
1000
181.65
272.47
335.44
414.36
484.22
516.10
558.30
586.84
621.27
1100
199.85
299.75
369.04
455.94
532.84
567.58
614.10
646.00
683.67
1200
218.05
326.92
402.50
497.16
581.24
619.32
669.90
704.48
745.68
1300
236.18
354.20
436.10
538.74
629.64
670.80
725.70
762.96
807.69
1400
254.38
381.37
469.56
580.14
678.04
722.54
781.50
821.78
869.70
1500
272.51
408.65
503.16
621.72
726.66
774.02
837.30
880.60
931.71
1600
435.82
536.62
663.12
775.06
825.50
893.10
939.08
994.11
1700
463.10
570.22
704.52
823.46
877.24
948.90
997.90
1056.12
1800
490.38
603.82
745.92
872.08
928.72
1004.70
1056.38
1118.13
1900
517.66
637.42
787.50
920.48
980.46
1060.50
1115.20
1180.53
2000
544.83
670.88
828.90
968.88
1031.94
1116.30
1174.02
1242.54
2100
704.48
870.30
1017.28
1083.68
1172.10
1232.84
1304.94
2200
737.94
911.70
1065.68
1135.16
1227.90
1291.32
1366.95
2300
771.40
953.28
1114.30
1186.90
1283.70
1350.14
1428.96
2400
805.00
994.68
1162.70
1238.38
1339.80
1408.96
1490.97
2500
838.60
1036.08
1211.10
1290.12
1395.30
1467.44
1552.98
2600
1077.48
1259.50
1341.86
1451.40
1526.26
1615.38
2700
1119.06
1307.90
1393.34
1506.90
1584.74
1677.39
2800
1160.28
1356.30
1444.82
1562.70
1643.56
1739.40
2900
1201.86
1404.70
1496.56
1618.80
1702.38
1801.41
3000
1243.26
1453.10
1548.04
1674.30
1760.86
1863.81
3500
1695.32
1805.96
1953.60
2054.62
2174.64
4000
2064.14
2232.60
2348.04
2485.08
4500
2511.60
2641.46
2795.52
5000
2934.88
3106.35
 1. Вид такса
Размер на таксата
Такса за експресно разглеждане на заявка за отпускане на паричен заем „Вива Кредит ВИП 14“
Такса за експресно разглеждане на заявка за отпускане на паричен заем Вивакредит ВИП 14
Размер на заема (лв.)
Размер на таксата (лв.) за кредит Вивакредит ВИП 14 със срок на погасяване 14 дни
Период
7
11
14
18
22
26
30
34
39
300
44.94
69.41
87.92
400
59.99
92.51
117.04
500
74.90
115.72
146.44
180.18
600
89.95
138.82
175.70
216.36
249.92
700
104.93
161.92
204.96
252.36
291.50
323.18
800
119.98
185.02
234.22
288.54
333.30
369.20
395.40
900
134.89
208.12
263.62
324.54
375.10
415.22
444.60
462.06
1000
149.87
231.44
292.88
360.54
416.68
461.50
494.10
513.40
535.47
1100
164.92
254.54
322.14
396.72
458.26
507.78
543.60
564.74
588.90
1200
179.90
277.64
351.40
432.72
499.84
554.06
592.80
616.08
642.72
1300
194.88
300.74
380.66
468.90
541.64
600.08
642.30
667.42
696.15
1400
209.86
323.84
409.92
504.90
583.22
646.10
691.80
718.76
749.58
1500
224.84
347.05
439.18
540.90
625.02
692.38
741.30
770.10
803.01
1600
370.15
468.58
577.08
666.82
738.40
790.80
821.44
856.83
1700
393.25
497.84
613.08
708.40
784.68
840.00
872.78
910.26
1800
416.46
527.10
649.26
749.98
830.96
889.50
924.12
963.69
1900
439.56
556.36
685.26
791.78
876.98
938.70
975.46
1017.51
2000
462.66
585.62
721.26
833.36
923.00
988.20
1026.80
1070.94
2100
614.88
757.44
874.94
969.28
1037.70
1078.14
1124.76
2200
644.14
793.44
916.74
1015.56
1086.90
1129.48
1178.19
2300
673.54
829.62
958.32
1061.58
1136.40
1180.82
1231.62
2400
702.80
865.44
1000.12
1107.86
1185.90
1232.16
1285.44
2500
732.06
901.62
1041.70
1153.88
1235.40
1283.50
1338.87
2600
937.62
1083.28
1200.16
1284.90
1334.84
1392.30
2700
973.80
1125.08
1246.18
1334.10
1386.18
1445.73
2800
1009.80
1166.66
1292.20
1383.60
1437.52
1499.16
2900
1045.80
1208.24
1338.74
1433.10
1488.86
1552.98
3000
1081.98
1250.04
1384.76
1482.30
1540.20
1606.41
3500
1458.38
1615.64
1729.50
1796.90
1874.34
4000
1846.26
1976.40
2053.94
2141.88
4500
2223.60
2310.30
2409.81
5000
2567.00
2677.35
 1. „ВИВАКРЕДИТ ХОРИЗОНТ 14 И 30“
 1. Вид такса
Начин на начисляване и размер на разходите за събиране на вземания*
Разходи за събиране на вземания При Договори за паричен заем „ВИВАКРЕДИТ ХОРИЗОНТ 14 И 30“
1.
 1. За договори със заемни суми 200лв.
На четвърти ден и на единадесети ден забава в плащането на коя да е погасителна вноска, Заемателят дължи на Заемодателя заплащането на 5,00 лв. (пет лева). На тридесет и първи и на четиридесет и пети ден забава в плащането на коя да е погасителна вноска, Заемателят дължи на Заемодателя заплащането на 10,00 лв. (десет лева). На деветдесет и първи ден забава в плащането на коя да е погасителна вноска, Заемателят дължи на Заемодателя заплащане на 20 лв. (двадесет лева), представляващи направени разходи за събиране на просрочените вземания, включващи ангажиране дейността на лице/служител, което осъществява и администрира дейността по събиране на вземането. Сумите по предходните изречения се начисляват еднократно за целия срок на договора за паричен заем при забава в плащането на една или няколко погасителни вноски в описаните по-горе срокове.
 1. За договори със заемни суми от 300лв. до 900 лв .
На четвърти ден и на единадесети ден забава в плащането на коя да е погасителна вноска, Заемателят дължи на Заемодателя заплащането на 5,00 лв. (пет лева). На тридесет и първи и на четиридесет и пети ден забава в плащането на коя да е погасителна вноска, Заемателят дължи на Заемодателя заплащането на 10,00 лв. (десет лева). На деветдесет и първи ден забава в плащането на коя да е погасителна вноска, потребителят дължи на Заемодателя заплащане на 30 лв. (тридесет лева), представляващи направени разходи за събиране на просрочените вземания, включващи ангажиране дейността на лице/служител, което осъществява и администрира дейността по събиране на вземането. Сумите по предходните изречения се начисляват еднократно за целия срок на договора за паричен заем при забава в плащането на една или няколко погасителни вноски в описаните по-горе срокове.
 1. За договори със заемни суми от 1000лв. до 1900лв.
На четвърти ден и на единадесети ден забава в плащането на коя да е погасителна вноска, Заемателят дължи на Заемодателя заплащането на 5,00 лв. (пет лева). На тридесет и първи и на четиридесет и пети ден забава в плащането на коя да е погасителна вноска, Заемателят дължи на Заемодателя заплащането на 10,00 лв. (десет лева). На деветдесет и първи ден забава в плащането на коя да е погасителна вноска, Заемателятдължи на Заемодателя заплащане на 40 лв. (четиридесет лева), представляващи направени разходи за събиране на просрочените вземания, включващи ангажиране дейността на лице/служител, което осъществява и администрира дейността по събиране на вземането. Сумите по предходните изречения се начисляват еднократно за целия срок на договора за паричен заем при забава в плащането на една или няколко погасителни вноски в описаните по-горе срокове.
4. За договори със заемни суми от 2000лв. до 3000лв.
На четвърти ден и на единадесети ден забава в плащането на коя да е погасителна вноска, Заемателят дължи на Заемодателя заплащането на 5,00 лв. (пет лева). На тридесет и първи и на четиридесет и пети ден забава в плащането на коя да е погасителна вноска, Заемателят дължи на Заемодателя заплащането на 10,00 лв. (десет лева). На деветдесет и първи ден забава в плащането на коя да е погасителна вноска, Заемателят дължи на Заемодателя заплащане на 50 лв. (петдесет лева), представляващи направени разходи за събиране на просрочените вземания, включващи ангажиране дейността на лице/служител, което осъществява и администрира дейността по събиране на вземането. Сумите по предходните изречения се начисляват еднократно за целия срок на договора за паричен заем при забава в плащането на една или няколко погасителни вноски в описаните по-горе срокове.
 1. Вид такса
Размер на таксата
Такса за експресно разглеждане на заявка за отпускане на паричен заем „Вива Кредит Хоризонт 14“
Такса за експресно разглеждане на заявка за отпускане на паричен заем Вивакредит Хоризонт 14
Размер на заема (лв.)
Размер на таксата (лв.) за кредит Вивакредит Хоризонт 14 със срок на погасяване 14 дни
Период
20
24
28
200
60.00
300
90.00
108.00
400
120.00
144.00
168.00
500
150.00
180.00
210.00
600
180.00
216.00
252.00
700
210.00
252.00
294.00
800
240.00
288.00
336.00
900
270.00
324.00
378.00
1000
300.00
360.00
420.00
1100
330.00
396.00
462.00
1200
360.00
432.00
504.00
1300
390.00
468.00
546.00
1400
420.00
504.00
588.00
1500
450.00
540.00
630.00
1600
480.00
576.00
672.00
1700
510.00
612.00
714.00
1800
540.00
648.00
756.00
1900
570.00
684.00
798.00
2000
600.00
720.00
840.00
2100
756.00
882.00
2200
792.00
924.00
2300
828.00
966.00
2400
864.00
1008.00
2500
900.00
1050.00
2600
1092.00
2700
1134.00
2800
1176.00
2900
1218.00
3000
1260.00
Такса за експресно разглеждане на заявка за отпускане на паричен заем „Вива Кредит Хоризонт 30“
Такса за експресно разглеждане на заявка за отпускане на паричен заем Вивакредит Хоризонт 30
Размер на заема (лв.)
Размер на таксата (лв.) за кредит Вивакредит Хоризонт 30 със срок на погасяване 30 дни
Период
10
12
15
200
60.00
300
90.00
108.00
400
120.00
144.00
500
150.00
180.00
600
180.00
216.00
270.00
700
210.00
252.00
315.00
800
240.00
288.00
360.00
900
270.00
324.00
405.00
1000
300.00
360.00
450.00
1100
330.00
396.00
495.00
1200
360.00
432.00
540.00
1300
390.00
468.00
585.00
1400
420.00
504.00
630.00
1500
450.00
540.00
675.00
1600
480.00
576.00
720.00
1700
510.00
612.00
765.00
1800
540.00
648.00
810.00
1900
570.00
684.00
855.00
2000
600.00
720.00
900.00
2100
756.00
945.00
2200
792.00
990.00
2300
828.00
1035.00
2400
864.00
1080.00
2500
900.00
1125.00
2600
1170.00
2700
1215.00
2800
1260.00
2900
1305.00
3000
1350.00
V. „ВИВАКРЕДИТ ИНКРЕДО“ И „АВТО ИНКРЕДО“
1. Вид такса
Начин на начисляване и размер на разходите за събиране на вземания*
Разходи за събиране на вземания по договори за паричен заем „Вивакредит инкредо“ и Договор за финансов лизинг „Авто инкредо“
 1. За договори със заемни суми от 1250 лв. до 1999 лв.
 1. За договори със заемни суми от 2000лв. до 8000 лв.
На четвърти ден и на единадесети ден забава в плащането на коя да е погасителна вноска, Заемателят дължи на Заемодателя заплащането на 5,00 лв. (пет лева). На тридесет и първи и на четиридесет и пети ден забава в плащането на коя да е погасителна вноска, Заемателят дължи на Заемодателя заплащането на 10,00 лв. (десет лева). На деветдесет и първи ден забава в плащането на коя да е погасителна вноска, Заемателят дължи на Заемодателя заплащане на 50 лв. (петдесет лева), представляващи направени разходи за събиране на просрочените вземания, включващи ангажиране дейността на лице/служител, което осъществява и администрира дейността по събиране на вземането. Сумите по предходните изречения се начисляват еднократно за целия срок на договора за паричен заем при забава в плащането на една или няколко погасителни вноски в описаните по-горе срокове.

 1. Вид такса
VI. „АВТО СМАРТ“
Начин на начисляване и размер на разходите за събиране на вземания*
Разходи за събиране на вземания При Договори за финансов лизинг „АВТО СМАРТ“
За договори със заемни суми от 5000 лв. до 75000 лв.
На четвърти ден, на единадесети ден, на осемнадесет ден и на двадесет и пети ден забава в плащането на коя да е погасителна вноска, Заемателят дължи на Заемодателя заплащането на 15,00 лв. (петнадесет лева). Сумите по предходното изречение се начисляват еднократно за целия срок на договора за паричен заем при забава в плащането на една или няколко погасителни вноски в описаните по-горе срокове.

 1. Вид такса
Размер на таксата
Такса досие на киента за паричен заем АВТО Смарт При Договори за финансов лизинг „АВТО СМАРТ“
Такса досие на клиента за паричен заем АВТО Смарт
Размер на заема (лв.)
Размер на таксата (лв.) за кредит АВТО Смарт
Период
12
24
36
48
60
72
84
96
108
120
5000
249.96
250.08
249.84
7500
375.00
375.12
375.12
10000
500.04
499.92
500.04
500.16
12500
624.96
624.96
624.96
624.96
15000
750.00
750.00
749.88
750.24
17500
875.04
875.04
875.16
875.04
874.80
20000
999.96
1000.08
1000.08
999.84
1000.20
22500
1125.00
1125.12
1125.00
1125.12
1125.00
1125.36
1124.76
25000
1250.04
1249.92
1249.92
1249.92
1249.80
1249.92
1249.92
27500
1374.96
1374.96
1374.84
1375.20
1375.20
1375.20
1375.08
30000
1500.00
1500.12
1500.00
1500.00
1499.76
1500.24
32500
1625.04
1625.04
1624.80
1624.80
1625.04
1625.40
1625.28
1625.40
1624.80
35000
1750.08
1749.96
1750.08
1750.20
1750.32
1749.72
1750.08
1749.60
1749.60
37500
1875.12
1874.88
1874.88
1875.00
1874.88
1874.88
1874.88
1874.88
1875.60
40000
1999.92
2000.16
2000.16
1999.80
2000.16
2000.04
1999.68
2000.16
2000.40
42500
2125.08
2124.96
2125.20
2124.72
2125.20
2125.44
2125.44
2125.20
45000
2250.00
2250.24
2250.00
2250.00
2250.36
2250.24
2249.64
2250.00
47500
2374.92
2375.04
2374.80
2375.28
2374.68
2375.04
2374.92
2374.80
50000
2499.84
2499.84
2500.20
2499.84
2499.84
2499.84
2500.20
2499.60
52500
2625.12
2625.12
2625.00
2625.12
2625.00
2624.64
2625.48
2625.60
55000
2749.92
2749.80
2749.68
2750.16
2750.40
2749.68
2750.40
57500
2875.20
2875.20
2874.96
2875.32
2875.20
2874.96
2875.20
60000
3000.00
3000.00
3000.24
2999.64
3000.00
3000.24
3000.00
62500
3124.80
3124.80
3124.80
3124.80
3124.80
3125.52
3124.80
65000
3250.08
3250.20
3250.08
3249.96
3249.60
3249.72
3249.60
67500
3375.00
3375.36
3375.12
3375.36
3375.00
3375.60
70000
3499.80
3499.92
3500.28
3500.16
3500.28
3500.40
72500
3625.20
3625.20
3624.60
3624.96
3624.48
3625.20
75000
3750.00
3749.76
3749.76
3749.76
3749.76
3750.00
Такса за експресно разглеждане При Договори за финансов лизинг „АВТО СМАРТ“
Такса за експресно разглеждане на заявка за отпускане на паричен заем АВТО Смарт
Размер на заема (лв.)
Размер на таксата (лв.) за кредит АВТО Смарт
Период
12
24
36
48
60
72
84
96
108
120
5000
500.04
499.92
500.04
7500
750.00
750.00
749.88
10000
999.96
1000.08
1000.08
999.84
12500
1250.04
1249.92
1249.92
1249.92
15000
1500.00
1500.00
1500.12
1500.00
17500
1749.96
1750.08
1749.96
1750.08
1750.20
20000
2000.04
1999.92
2000.16
2000.16
1999.80
22500
2250.00
2250.00
2250.00
2250.24
2250.00
2250.00
2250.36
25000
2499.96
2500.08
2499.84
2499.84
2500.20
2499.84
2499.84
27500
2750.04
2749.92
2750.04
2749.92
2749.80
2749.68
2750.16
30000
3000.00
2999.88
3000.00
3000.00
3000.24
2999.64
32500
3250.08
3250.08
3250.08
3250.20
3250.08
3249.96
3249.60
3249.72
3249.60
35000
3499.92
3499.92
3500.16
3499.80
3499.92
3500.28
3500.16
3500.28
3500.40
37500
3750.00
3750.12
3750.24
3750.00
3749.76
3749.76
3749.76
3749.76
3750.00
40000
4000.08
3999.96
3999.84
4000.20
4000.32
4000.08
4000.32
4000.32
3999.60
42500
4250.16
4249.92
4249.80
4250.16
4250.40
4249.92
4249.80
4250.40
45000
4500.00
4500.00
4500.00
4500.00
4499.88
4500.48
4500.36
4500.00
47500
4749.84
4750.08
4750.20
4749.84
4750.20
4750.08
4749.84
4749.60
50000
5000.04
5000.16
4999.80
4999.68
4999.68
4999.68
5000.40
5000.40
52500
5249.88
5250.24
5250.00
5250.24
5250.00
5250.24
5249.88
5250.00
55000
5499.84
5500.20
5500.08
5500.32
5499.84
5500.44
5499.60
57500
5749.92
5749.80
5749.92
5749.80
5750.40
5749.92
5750.40
60000
6000.00
6000.00
5999.76
6000.12
6000.00
6000.48
6000.00
62500
6250.08
6250.20
6250.32
6249.60
6249.60
6249.96
6249.60
65000
6500.16
6499.80
6500.16
6499.92
6500.16
6500.52
6500.40
67500
6750.00
6750.00
6750.24
6749.76
6750.00
6750.00
70000
7000.20
6999.84
6999.72
7000.32
6999.48
6999.60
72500
7249.80
7249.68
7250.04
7249.92
7250.04
7250.40
75000
7500.00
7500.24
7500.36
7500.48
7499.52
7500.00
 • Разходите за събиране на вземането се изразяват в изпращането на напомнителни писма, електронни съобщения, провеждането на телефонни разговори, посещения на адреса на Потребителя, както и на изпращането на електронни съобщения за събирането на просрочените вземания.
Ръководството на „Вива кредит“ ООД