ТАРИФА НА „ВИВА КРЕДИТ“ ООД относима към Договори за паричен заем „ВИВАКРЕДИТ СЕГА 14 И 30“ ИЛИ „ВИВАКРЕДИТ СТАНДАРТ 14 и 30"

Вид договор Начин на начисляване и размер на разходите*
За договори за паричен заем със срок на погасяване – уговорения в договора за паричен заем брой двуседмични погасителни вноски (на 14 дни) 1. За договори със заемни суми от 100 лв.
На всеки четвърти ден забава за плащане на всяка погасителна вноска, Заемателят дължи на Заемодателя заплащането на 5,00 лв. (пет лева). На всеки единадесети ден забава за плащане на всяка погасителна вноска, Заемателят дължи на Заемодателя заплащането на 8,00 лв. (осем лева). Максималният размер на всички нaчислени разходи не може да превишава 39,00 (тридесет и девет) лева.
2. За договори със заемни суми от 200 лв.
На всеки четвърти ден забава за плащане на всяка погасителна вноска, Заемателят дължи на Заемодателя заплащането на 8,00 лв. (осем лева). На всеки единадесет ден забава за плащане на всяка погасителна вноска, Заемателят дължи на Заемодателя заплащането на 12,00 лв. (дванадесет лева). Максималният размер на всички нaчислени разходи не може да превишава 60,00 (шестдесет) лева.
3. За договори със заемни суми от 300 лв. до 3000 лв.
На всеки четвърти ден забава за плащане на всяка погасителна вноска, Заемателят дължи на Заемодателя заплащането на 10,00 лв. (десет лева). На всеки единадесети ден забава за плащане на всяка погасителна вноска, Заемателят дължи на Заемодателя заплащането на 15,00 лв. (петнадесет лева). Максималният размер на всички нaчислени разходи не може да превишава 75,00 (седемдесет и пет) лева за заемни суми в размер на 300,00 лв., 125,00 (сто двадесет и пет) лева за заемни суми в размер на 400,00 лв. и 175,00 (сто седемдесет и пет) лева за заемни суми от 500,00 лв. до 3 000,00 лв.
За договори за паричен заем със срок на погасяване – уговорения в договора за паричен заем брой месечни погасителни вноски (на 30 дни) 1. За договори със заемни суми от 100 лв.
На всеки четвърти и осемнадесети ден забава за плащане на всяка погасителна вноска Заемателят дължи на Заемодателя заплащането на по 5,00 лв. (пет лева). На всеки единадесети и двадесет и пети ден забава за плащане на всяка погасителна вноска, Заемателят дължи на Заемодателя заплащането на по 8,00 лв. (осем лева). Максималният размер на всички нaчислени разходи не може да превишава 39,00 (седемдесет и пет) лева за заемни суми в размер на 100,00 лв. (сто лева).
2. За договори със заемни суми от 200 лв.
На всеки четвърти и осемнадесети ден забава за плащане на всяка погасителна вноска Заемателят дължи на Заемодателя заплащането на по 8,00 лв. (осем лева). На всеки единадесети и двадесет и пети ден забава за плащане на всяка погасителна вноска, Заемателят дължи на Заемодателя заплащането на по 12,00 лв. (дванадесет лева). Максималният размер на всички нaчислени разходи не може да превишава 60,00 (шестдесет и пет) лева за заемни суми в размер на 200,00 лв. (двеста лева).
3. За договори със заемни суми от 300 лв. до 3000 лв.
На всеки четвърти и осемнадесети ден забава за плащане на всяка погасителна вноска Заемателят дължи на Заемодателя заплащането на по 10,00 лв. (десет лева). На всеки единадесети и двадесет и пети ден забава за плащане на всяка погасителна вноска, Заемателят дължи на Заемодателя заплащането на 15,00 лв. (петнадесет лева). Максималният размер на всички нaчислени разходи не може да превишава 75,00 (седемдесет и пет) лева за заемни суми в размер на 300,00 лв., 125,00 (сто двадесет и пет) лева за заемни суми в размер на 400,00 лв. и 175,00 (сто седемдесет и пет) лева за заемни суми от 500,00 лв. до 3 000,00 лв.
За договори за паричен заем със срок на погасяване на една погасителна вноска със срок от 14 дни или 30 дни 1. На всеки втори, четвърти и седми ден забава за плащането на всяка погасителна вноска Заемателят дължи на Заемодателя заплащането на по 10,00 лв. (десет лева). На всеки единадесети и четиринадесети ден забава за плащането на всяка погасителна вноска Заемателят дължи на Заемодателя заплащането на по 15,00 лв. (петнадесет лева). Максималният размер на всички нaчислени разходи не може да превишава 45 (четиридесет и пет) лева за заемни суми в размер на 100,00 лв., 60,00 (шестдесет) лева за заемни суми в размер на 200,00 лв., 250,00 лв., 300,00 лв. и 350,00 лв.
2. При забава с повече от 23 календарни дни за плащане, на погасителна вноска по договор за предоставяне на паричен заем за заемни суми на двадесет и четвъртия ден забава, се заплаща еднократно сума в размер 40 лв. за договорите за суми в размер на 200,00 и 250,00 лв. и сума в размер 70 лв. за договорите за суми в размер на 300,00 и 350,00 лв., представляващи направени разходи за събиране на просрочените вземания, включващи ангажиране дейността на лице/служител, което осъществява и администрира дейността по събиране на вземането.
Вид такса Размер на такса
Такса за разглеждане на документи

Такса за разглеждане на документи в размер на 0,10 лв.- дължима при Договор за паричен заем със срок на погасяване на една двуседмична погасителна вноска (на 14 дни) или на една месечна погасителна вноска (на 30 дни). Тази такса не се дължи при онлайн кандидатстване за получаване на заем за Договори за паричен заем със срок на погасяване на една двуседмична погасителна вноска (на 14 дни) или на една месечна погасителна вноска (на 30 дни).

Такса за разглеждане на документи в размер на 1% от сумата, за която Потребителят е одобрен и е приел да сключи договор за паричен заем.
Всички, описани в настоящия раздел разходи се начисляват и дължат преди сключване на договора.

Такса за удължаване на срока на Договор за паричен заем със срок на погасяване на двуседмична погасителна вноска (на 14 дни) или на месечна погасителна вноска (на 30 дни)
Размер на заема (лв.) Размер на таксата (лв.) за кредити със срок на погасяване 14 дни Размер на таксата (лв.) за кредити със срок на погасяване 30 дни
100 16.45 34.64
200 31.90 66.28
250 41.12 85.60
300 47.35 98.92
350 54.57 113.25

Такса за експресно
разглеждане на заявка за отпускане на паричен заем

Такса за експресно разглеждане на заявка за отпускане на паричен заем ВИВАКРЕДИТ СЕГА 14 и 30

Размер на заема (лв.) Размер на таксата (лв.) за кредити със срок на погасяване 14 дни Размер на таксата (лв.) за кредити със срок на погасяване 30 дни
100 8.22 17.32
200 15.95 33.14
250 20.56 42.8
300 23.67 49.46
350 27.28 56.62

Такса за експресно разглеждане на заявка за отпускане на паричен заем ВИВАКРЕДИТ СТАНДАРТ 14

Размер на заема (лв.) Размер на таксата (лв.) за кредит СТАНДАРТ 14 със срок на погасяване 14 дни
Период
7 11 14 18 22 26 30
100 21.28 31.79
200 42.56 63.58 79.10
300 63.91 95.26 118.58 147.24
400 85.19 127.16 158.06 196.38 220.00
500 106.47 158.95 197.54 245.52 275.00 299.78
600 127.75 190.74 237.02 294.66 330.00 359.84 377.40
700 149.03 222.53 276.50 343.80 385.00 419.64 440.40
800 170.38 254.32 316.12 392.76 440.00 479.70 503.40
900 191.66 286.00 355.60 441.90 494.78 539.50 565.80
1000 212.87 317.90 395.08 491.04 550.00 599.56 628.80
1100 349.69 434.56 540.18 604.78 659.62 691.80
1200 381.48 474.04 589.32 659.78 719.68 754.80
1300 413.27 513.52 638.28 715.00 779.48 817.80
1400 445.06 553.14 687.42 769.78 839.54 880.50
1500 476.74 592.62 736.74 825.00 899.60 943.50
1600 632.10 785.70 880.00 959.14 1006.50
1700 671.72 834.84 935.00 1019.20 1069.20
1800 711.20 883.98 990.00 1079.26 1132.20
1900 750.68 932.94 1045.00 1139.32 1194.90
2000 790.16 982.08 1100.00 1199.12 1257.90
2100 1031.22 1154.78 1259.18 1320.90
2200 1080.36 1210.00 1319.24 1383.60
2300 1129.50 1264.78 1379.04 1446.60
2400 1178.64 1319.78 1438.84 1509.60
2500 1227.60 1375.00 1498.90 1572.60
2600 1429.78 1558.96 1635.60
2700 1484.78 1618.76 1698.00
2800 1539.78 1678.82 1761.00
2900 1594.78 1738.88 1824.00
3000 1649.78 1798.68 1887.00

Такса за експресно разглеждане на заявка за отпускане на паричен заем ВИВАКРЕДИТ СТАНДАРТ 30

Размер на заема (лв.) Размер на таксата (лв.) за кредити СТАНДАРТ 30 със срок на погасяване 30 дни
Период
3 5 7 9 12 15
100 22.47 35.95
200 44.97 71.95 96.32
300 67.47 107.95 144.55 179.64
400 89.97 143.90 192.71 239.58
500 112.47 179.90 240.94 299.43
600 134.94 215.90 289.10 359.28 425.52
700 157.44 251.85 337.33 419.22 496.56
800 179.94 287.80 385.49 479.07 567.36
900 202.44 323.80 433.72 539.01 638.40
1000 224.91 359.80 481.88 598.86 709.32 734.55
1100 395.75 530.11 658.71 780.24 808.05
1200 431.75 578.27 718.65 851.16 881.40
1300 467.70 626.43 778.50 922.08 954.90
1400 503.65 674.59 838.44 993.00 1028.40
1500 539.65 722.82 898.29 1063.92 1101.90
1600 770.98 958.14 1134.84 1175.25
1700 819.21 1018.08 1205.76 1248.75
1800 867.37 1077.93 1276.68 1322.25
1900 915.60 1137.87 1347.60 1395.60
2000 963.76 1197.72 1418.52 1469.10
2100 1257.57 1489.44 1542.60
2200 1317.51 1560.36 1616.10
2300 1377.36 1631.28 1689.60
2400 1437.30 1702.20 1762.95
2500 1497.15 1773.12 1836.30
2600 1844.04 1909.95
2700 1914.96 1983.30
2800 1986.00 2056.80
2900 2056.80 2130.15
3000 2127.72 2203.65

*Разходите за събиране на вземането се изразяват в изпращането на напомнителни писма, електронни съобщения, провеждането на телефонни разговори, посещения на адреса на Потребителя, както и на изпращането на електронни съобщения за събирането на просрочените вземания.

Ръководството на „Вива кредит“ ООД