Често Задавани Въпроси

ДРУГИ ВЪПРОСИ

Сайтът https://vivacredit.bg е защитен с най-модерната Geo Trust технология. Ние обработваме данните ти при стриктно спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни и Общия регламент за защита на личните данни (GDPR). Ние предоставяме възможност на нашите клиенти, преди да кандидатстват за кредит, да се запознаят с Информационните си права в качеството им на субекти на личните данни. Можеш да се запознаеш с политиката за защита на личните данни тук.

Удостоверение за липса/наличие на задължения се издава безплатно на място в офис на Вива Кредит. 

Винаги, когато имате нужда от повече информация по Вашия кредит, или имате въпроси, може да се свържете с нас на office@vivacredit.bg или 700 45 245 (без допълнително таксуване) и ние ще Ви съдействаме.
Имате право да се обърнете за съдействие и към Комисията за защита на потребителите, като контролен орган по спазване на Закона за потребителския кредит, на адрес гр. София, п.к. 1000, ул. „Врабча“ № 1, ет. 3,4 и 5.
България, като част от ЕС, предоставя възможност за извънсъдебно решаване на спорове за покупки онлайн чрез сайта ec.europa.eu

Дружеството се задължава със съгласието на потребителя да използва за комуникация български език по време на действие на договора.

Имаш право:


- По всяко време да погасиш изцяло или частично задълженията си по договора за кредит. В този случай имаш право на намаляване на общите разходи по кредита, като това намаляване се отнася до лихвата и разходите за оставащата част от срока на договора, като за услугите, които доброволно си избрал и вече са ти изцяло предоставени, дължиш пълния размер на таксата Може да получиш повече информация на телефон: 0700 45 245 (без допълнително таксуване). Уведомление може да изпратиш на следния адрес: гр. София 1324, ж.к Люлин 7, бул. Джавахарлал Неру №28, бл. АТЦ "Силвър център", ет.2, офис 73 Г или на office@vivacredit.bg или такова да бъде представено във всеки от търговските обекти на Дружеството и
партньорите му.


- Да се откажеш от сключения договор в 14 дневен срок от подписването му, без да дължиш обезщетение или неустойка и без да посочваш причина. Необходимо е да ни изпратиш Уведомление на следния адрес: гр. София 1324, ж.к Люлин 7, бул. Джавахарлал Неру №28, бл. АТЦ "Силвър център", ет.2, офис 73 Г или на office@vivacredit.bg или такова да бъде представено във всеки от търговските обекти на  Дружеството и партньорите му. Следва да върнеш  единствено усвоената главница по кредита и начислената лихва за периода от датата на усвояване на кредита до датата на връщане на главницата, както и пълния размер на таксите за доброволно избраните от теб услуги, които вече са ти изцяло предоставени, без неоправдано забавяне, но не по-късно от 30 календарни дни, считано от изпращането на уведомлението.

С реда за отпускане на кредити на Вива Кредит можеш да се запознаеш тук.

Ако имаш въпрос, който не виждаш, свържи се с нас

phone logo 0700 45 245 (без допълнително таксуване)