ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ ДО ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ

С този обезпечен потребителски заем ние предлагаме лесни за разбиране и ползване продукти, насочени към хората търсещи кредит друго предстоящо финансиране - банка, субсидии, сделки, трети лица и др.
 
Ние може да ти дадем от 5 000 лв. до 20 000лв. за срок от 1 година с месечна лихва от 2.5%. Договорът е отворен за предсрочно погасяване по всяко време.
Възможност за рефинансиране с ВИВАКРЕДИТ СМАРТ.
  • Суми: от 5 000 до 20 000 лв.

  • Срок на изплащане: 12 месечни вноски

  • Предимства: Гратисен период за заплащане на главницата, дължима в пълен размер с последната вноска по кредита.


Вива Кредит - Кредит до друго финансиране

Типичен пример

ВИВАКРЕДИТ БРИДЖ

В случай  на избор на допълнителна услуга по експресно разглеждане на заявката/предложението за паричен заем в размер на 10,02 % от главницата или сума в размер на 1020 лв. и изразено желание за нейното разсрочване с погасителните вноски и  коректно изпълнение на задълженията по Договор за кредит, обезпечен с ипотека, „Viva Bridge“ при усвоена заемна сума от 10 000 лв. за период от 12 месеца ще платите  заявената от Вас и разсрочена за целия период на договора услуга по експресно разглеждане, както и "Такса одобрение и досие" в размер на 12% от одобрената главница, а именно сума от 1 200 лева, за която Заемателят с попълване на ППЗ изразява желанието си дали да му бъде удържана еднократно от главницата при нейното усвояване или желае да бъде разпределена пропорционално на равни части, разсрочена и заплащана заедно с всяка от погасителните вноски по договора за заем. В случай на коректно изпълнение на всички задължения по договора, погасителната  ти вноска за първите 11 месечни периоди ще бъде в размер на 250 лв., представляваща само договорна лихва върху главницата за  1 месечен период . С Последната 12-та вноска ще платите сума в размер на 10 250 лева, включваща погасяване на цялата главница и договорна лихва за един месечен период. Общата дължима сума по кредита, включваща главница и договорна лихва, е в размер на 13 000 лв. ГПР в този пример е 35.04  %, а ГЛП е фиксиран и е в размер 30.00 %. За предоставянето на ВИВАКРЕДИТ БРИДЖ потребителят следва да учреди ипотека върху недвижим имот.

Често задавани въпроси за ВИВАКРЕДИТ БРИДЖ

Тарифа ВИВАКРЕДИТ БРИДЖ