ВИВАКРЕДИТ СМАРТ

ДЪЛГОСРОЧЕН ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ

Това е обезпечен потребителски кредит за дългосрочно изплащане. Погасява се на равни /анюитетни/ месечни вноски. С него даваме възможност на хората, които искат да обединят задължения или рефинасират друг кредит, да ползват предоставените им средства за по-дълъг срок, давайки им поносими вноски за техния бюджет.

Ние може да ти отпуснем от 5 000 лв. до 75 000 лв. за срок до 10 години с месечно оскъпяване до 2.58% в зависимост от срока на договора.

Информацията по продуктите, обезпечени с ипотека е достъпна в изпълнение на законови изисквания и се отнася, и следва да послужи за улеснение на всички настоящи кредитополучатели по активни ипотечни кредити, предоставени от „Вива кредит“ ООД. Считано от дата 04.12.2020 г. по решение на управителя на „Вива кредит“ ООД – продуктите „ВИВАКРЕДИТ СМАРТ“ и „ВИВАКРЕДИТ БРИДЖ“ не се предлагат.

Суми:
от 5 000 до 75 000 лева
Срок на изплащане:

До 10 години

Предимства:

Ниска вноска, ясни и прозрачни условия. Конкурентна, фиксирана за целия период на договора лихва.

Как да взема кредит

Лесно и дистанционно, изцяло онлайн
Попълни формата за кандидатстване
Кандидатствай arrow logo
Телефонно кандидатстване
Ако бързаш и нямаш 5 мин. да попълниш онлайн формата, изпрати ни телефонния си номер и ние ще ти се обадим. Заяви обаждне тук:
От офис на Вива Кредит
Намери най-близкият до теб офис на Вива Кредит или офис на наш партньор
Виж офисите

Типичен пример

ВИВАКРЕДИТ СМАРТ

В случай на избор на допълнителна услуга по експресно разглеждане на заявката/предложението за паричен заем в размер на 10 % от главницата или сума в размер на 1000 лв. и изразено желание за нейното разсрочване с погасителните вноски и в случай на коректно изпълнение на задълженията по Договор за кредит, обезпечен с ипотека, „Viva Smart“ при усвоена заемна сума от 10 000 лв. за период от 36 месеца ще платиш заявената от теб и разсрочена за целия период на договора услуга по експресно разглеждане, както и "такса одобрение и досие" в размер на 5% от одобрената главница, а именно сума от 500 лева, която Заемателят с попълване на ППЗ изразява желанието си дали да му бъде удържана еднократно от главницата при нейното усвояване или желае да бъде разпределена пропорционално на равни части, разсрочена и заплащана заедно с всяка от погасителните вноски по договора за заем. В случай на коректно изпълнение на всички задължения по договора, месечната ти вноска ще е 469.04 лв. Общата дължима сума по кредита, включваща главница и договорна лихва, е в размер на 16 885.44 лв. ГПР в този пример е 46.01 %, а ГЛП е фиксиран и е в размер 37.92 %. За предоставянето на ВИВАКРЕДИТ СМАРТ потребителят следва да учреди ипотека върху недвижим имот.

Често задавани въпроси за ВИВАКРЕДИТ СМАРТ

Тарифа ВИВАКРЕДИТ СМАРТ