Организатор, стопански дейности

Subtraction logo София
calendar logo до 31.05.2023

Отговорности:
Следи и подготвя отчети, регулярни доклади и справки за текущото изпълнение на бюджета и бизнес плана на Дружеството;
Подготвя платежни нареждания чрез електронно банкиране;
Осъществява функции на предварителен контрол;
Следи за верността на първичните счетоводни документи;
Следи за навременното погасяване на задължения на Дружеството към кредитори, доставчици и бюджета;
Участва в изграждането и спазването на системите за вътрешен контрол, спомагащи за укрепване на финансовата и платежна дисциплина.

Ние ти предлагаме:
Трудов договор;
Ваучери за храна;
Допълнително здравно осигуряване и карта за спорт;
Бонус за препоръчан колега;
Допълнителни дни платен годишен отпуск при натрупан стаж в компанията;
Тонизиращи напитки и плодове в офиса;
Програма за управление на таланти.
 

От теб търсим:
Теоритически и практически познания в областта на финансите;
Висше икономическо образование - предимство;
Професионален опит на сходна позиция в компания, работеща във финансовата сфера- предимство;
Умения за водене на делови разговори по телефона;
Добра пазарна и управленска ориентация;
Организираност, конфиденциалност и висока култура на поведение;
Владеене на MS Office;

Ние сме:
Вива Кредит е сред лидерите на пазара в небанковия финансов сектор в България вече повече от 10 години. Компанията подкрепя клиентите си, като им осигурява финансови решения за всяка ситуация и възможности да реализират своите планове и идеи.
Вива Кредит е част от Management Financial Group (MFG) - най-големият български холдинг в сферата на небанковите финансови услуги в Централна и Източна Европа, обхващащ богато портфолио от успешни бизнес модели в областта на потребителските кредити, финансиране на малкия бизнес, кредитни карти, дигитален бизнес и други алтернативни финансови модели.

След изпратено CV, ще се свържем с теб по телефон или мейл.
Гарантираме конфиденциалност на всички кандидатури по смисъла на ЗЗЛД. Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

Кандидатствай със CV

Премахни CV Моля, прикачи CV
Прикачи друг документ

RECAPTCHA