Специалист управление и контрол на риска

Subtraction logo София
calendar logo до 28.09.2023

Отговорности:
Осъществяване на цялостен мениджмънт по контрол на качеството върху дейността на офисите на Вива Кредит;
Осъществяване на контрол по спазване на стандартите на качество при обслужване на клиенти;
Анализиране и предлагане на инициативи с цел подобряване на процесите в Компанията;
Изготвяне на периодична отчетност;

От теб търсим:
Опит на позиция, свързана с осъществяване на контрол – ще се счита за предимство;
Више образование – икономическо е предимство;
Шофорска книжка - задължително условие, защото позицията е свързана с пътуване;
Умения за спазване на пълна конфиденциалност – задължително условие;
Отлични компютърни умения и работа с MS Оffice – в частност Excel и Power Point;
Аналитично мисляне и умения за приоритизиране на задачи;
Отлични комуникативни умения и проактивност при изпъление на поставени задачи;
Способност за създаване на екипна атмосфера;
Организираност, свобода при взимане на решения и висока работна култура.

Ние ти предлагаме:
Трудов договор на пълно работно време с осигурителни вноски върху реалното възнаграждение;
Възможност за промяна след 6-ти месец на брутното възнаграждение;
Осигурени ваучери за храна;
Служебен телефон и лаптоп;
Допълнително здравно осигуряване с включена дентална услуга;
Преференциална карта MultiSport и/или CoolFit;
Допълнителни дни платен годишен отпуск /до 26 дни/ при натрупан стаж в компанията;
Осигурена първоначална адаптация към компанията и екипа;
Възможност да бъдеш част от програма за управление на таланти;
Преференциални условия за служителски кредити;
Програма за благосъстояние, обхващаща физическото, психическото и социалното здраве на служителите в компанията;
Тематични тиймбийлдинги със 100% градус на екипния дух.

Ние сме:
Вива Кредит е сред лидерите на пазара в небанковия финансов сектор в България вече повече от 11 години. Компанията подкрепя клиентите си, като им осигурява финансови решения за всяка ситуация и възможности да реализират своите планове и идеи.
Вива Кредит е част от Management Financial Group (MFG) - най-големият български холдинг в сферата на небанковите финансови услуги в Централна и Източна Европа, обхващащ богато портфолио от успешни бизнес модели в областта на потребителските кредити, финансиране на малкия бизнес, кредитни карти, дигитален бизнес и други алтернативни финансови модели.

След изпратено CV, ще се свържем с теб по телефон или мейл.

Гарантираме конфиденциалност на всички кандидатури по смисъла на ЗЗЛД. Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

Кандидатствай със CV

Премахни CV Моля, прикачи CV
Прикачи друг документ

RECAPTCHA