Кредитен консултант за работа в офис

Subtraction logo София
calendar logo до 06.01.2022

Здравей, съмишленико,

Динамична личност, ориентирана към върхови резултати ли си?
Славиш ли се с отлични комуникативни и презентационни умения?
Притежаваш ли правилна дикция и добра езикова култура?
Умееш ли да убеждаваш и водиш ефективна комуникация с различни типове клиенти?
Владееш ли MS Office и Outlook?
Изказваш ли идеите си на глас и заставаш ли зад тях?
Ще успееш ли да ни убедиш, че ти си нашият човек?

Ако броят на отговорите с "Да" клонят към 100 %, не се колебай и ни покажи себе си!

Твои предимства ще са:

Желание за постигане на върхови резултати;
Опит в областта на продажбите и събирането;
Приемането на промените като нови възможности;
Самостоятелното вземане на решения;
Поемането на отговорност.

Предизвикателствата ти ще бъдат свързани с:

Осъществяване на продажби, спрямо заложените индивидуални и екипни месечни цели;
Развитие и поддържане на клиентската база на обекта;
Аналитично мислене и умение за приоритизация на задачите и управление на времето;
Работа в екип и генериране на идеи за максимална ефективност.

Станеш ли част от нашия екип ще си заслужиш:

Да работиш в компания сред 100-те най-добри работодатели за 2021 г. според Career Show Index 2021;
Трудов договор, фиксирана заплата и атрактивни бонуси в поне четири направления за постигнати резултати и реализирани проекти;
Офис с отлична локация;
Осигурителни вноски върху реалното възнаграждение;
Допълнителни социални придобивки - карта Multisport, ДЗО;
Допълнителни дни платен годишен отпуск при натрупване на стаж в компанията;
Възможност за включване в система за управление на таланти;
Ежегодни тиймбийлинги със 100 % градус на екипния дух;
Гарантирано входящо обучение на теория и практика + допълнителни обучения за надграждане на твоите знания през целия ти път във Вива Кредит!

A кои сме ние ли?
Вива Кредит е сред лидерите на пазара в небанковия финансов сектор в България. Компанията подкрепя клиентите си, като им осигурява финансови решения за всяка ситуация и възможности да реализират своите планове и мечти.
Над 10 години Вива Кредит оперира на българския пазар, като част от Management Financial Group (MFG) - най-големият български холдинг в сферата на небанковите финансови услуги в Централна и Източна Европа, обхващащ богато портфолио от успешни бизнес модели в областта на потребителските кредити, финансиране на малкия бизнес, кредитни карти, дигитален бизнес и други алтернативни финансови модели.

Щом стигна до края, не мисли и изпрати CV!

Гарантираме конфиденциалност на всички кандидатури по смисъла на ЗЗЛД. Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

Кандидатствай със CV

Премахни CV Моля, прикачи CV
Прикачи друг документ

RECAPTCHA