Ние сме ВИВА КРЕДИТ  – една от водещите небанкови финансови институции в България. 

Вярваме в нашите клиенти и нашите служители. Убедени сме, че тайната на успешния бизнес е в отношението към тях. Разработваме всички наши продукти и процеси с една единствена цел – да бъдат точно това, от което клиентите ни имат нужда. Държим на бързината и лекотата, но най-вече държим те да вървят ръка за ръка с финансова услуга на световно ниво.

563 621
КАНДИДАТСТВАЛИ

144 363 360
ОТПУСНАТИ СУМИ

На пазара сме повече от 9 години и вярваме, че за това време успяхме да изградим специална връзка с нашите клиенти, връзка, която се уповава на прозрачност, взаимно разбиране и доверие.

Регистрация БНБ

„Вива кредит“ ООД (ЕИК: 201995287) е небанкова финансова институция със седалище и адрес на управление гр. София 1324, ж.к Люлин 7, бул. Джавахарлал Неру №28, бл. АТЦ "Силвър център", ет.2, офис 73 Г. Предметът на дейност на „Вива кредит“ ООД е отпускане на заеми със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства съгласно Закона за кредитните институции. През месец април 2012 г. Българската Народна Банка регистрира "Вива Кредит" ООД като небанкова финансова институция, съгласно чл. 3, ал. 2  от Закона за кредитните институции и Наредба № 26 от 23.04.2009 г. за финансовите институции, издадена от Българска народна банка. Дружеството е пререгистрирано и вписано в регистъра на финансовите институции съгласно чл.3а, ал.1 от Закона за кредитните институции под рег. № BGR00277."