Гаранция за неприкосновеност на информацията, съдържаща лични данни.
Защитата на личните данни на посетителя на този уеб-сайт се урежда от настоящите Правила и условия за ползване, разпоредбите на Закона за защита на личните данни и задължителните указания на Комисията за защита на личните данни.
Без да се засягат разпоредбите на следния параграф, личните данни няма да се съобщават на трети лица, освен на партньорите на Дружеството, с които то има съответни договорни отношения, освен ако приложимото законодателство изисква разкриването на тези данни на компетентните органи, но единствено и само на тях.
Горепосочените данни могат да бъдат съхранявани и обработвани от Дружеството за комуникационни и статистически цели, както и за подобряване на предлаганите услуги. Чрез използването на този сайт, посетителите дават съгласието си за използването на такива данни от „Вива кредит“ ООД и неговите партньори.
Този сайт съдържа специални връзки (линкове, хипервръзки, банери) към други уеб сайтове, поддържани от негови партньори или от трети страни. Ако посетител на този сайт избере да следва връзките към сайтове на трети лица, различни от неговите партньори, Дружеството в никакъв случай не трябва да бъде отговорно за общите условия, свързани с управлението и защитата на личните данни, приложими към свързани сайтове.
Освен това, посетителите на нашия уеб-сайт имат право на достъп до данни, свързани с тях и право да възразят срещу обработването на тези данни.